Trainee

Fortsatt expansion

Nya Trainees

Cerberus fortsätter att expandera tack vare ett stadigt inflöde av nya kunder och en allt större kundbas. Denna vecka har sju personer påbörjat traineeprogrammet. Dessa personer har möjlighet att börja arbeta med investeringsrådgivning till sommaren 2013.

Tags: ,

Wednesday, January 16th, 2013 Arbete, Trainee No Comments

Högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige

En artikel i DN gör gällande att nio av tio civilekonomer har jobb inom sex månader efter examen.* Dessutom anger artikeln att: Tre år efter examen var medianlönen för civilekonomer i spannet 30 000 – 35 000 kr per månad. Intern lönestatistik hos Cerberus visar att den största gruppen heltidsanställa på bolaget – investeringsrådgivare – har en högre genomsnittlig inkomst än 35 000 kr per månad efter två år som verksamma investeringsrådgivare. Som HR-chef gör jag bedömningen att detta möjliggörs eftersom Cerberus har valt att attrahera de talanger som är bäst lämpade för yrket som investeringsrådgivare. Dessutom har vi valt att anställa främst civilekonomer med stor drivkraft att skapa värde för klienter. Slutligen bidrar en effektiv inskolning och en strukturerad rådgivningsprocess till att våra investeringsrådgivare blir framgångsrika. Detta innebär sammantaget att engagerade rådgivare som erbjuder värdeskapande rekommendationer och god service till klienter blir belönade med en högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige.

Söker du också en arbetsmiljö där du kan utvecklas snabbare än genomsnittet och ha en intjäning över medel för civilekonomer?

Söker du också en rådgivare som är villig att göra mer än genomsnittet för att du som klient ska bli nöjd?

Kontakta Cerberus via cerberusradgivning.se eller ring 08-550 565 00.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

*Undersökningen kommer från fackförbundet Civilekonomerna och baseras på svar från 1600 civilekonomer som tog examen 2008 vid 25 av 26 aktuella högskolor och universitet.

Tags: , , , , , ,

Friday, May 4th, 2012 Arbete, ekonomi, Trainee No Comments

Allt fler söker sig till Cerberus traineeprogram!

Under perioden januari-mars har antalet ansökningar till Cerberus välrenommerade och intensiva traineeprogram ökat med 20 procent jämfört med samma period under föregående år. Det är ett glädjande besked som visar att vårt arbete med employer branding ger resultat.

Genom åren har Cerberus arbetat aktivt för att sprida kunskap om yrket som fristående investeringsrådgivare. Vi har exempelvis kontinuerligt medverkat på arbetsmarknadsdagar på ledande universitet i Sverige och haft flera studentgrupper på företagsbesök.

Vår samlade erfarenhet är att studenter söker sig till oss för att få; verka i en kunskapsintensiv organisation, arbeta med kundkontakt, bygga långsiktiga kundrelationer samt hjälpa klienter att uppnå sina personliga och finansiella mål.

Jonathan, investeringsrådgivare, uttryckte sig nyligen såhär i en intervju:

”Detta är det perfekta yrket för mig. Jag får kombinera min kunskap och mitt intresse för finans med att arbeta med människor och både upprätta och kontinuerligt vårda en heltäckande finansiell planering. Det är roligt att lära känna sina klienter och följa dem under många år.”

För dig som söker en utmaning och möjlighet att påverka din egen karriär. Kontakta gärna Cerberus. Genom vår gedigna inskolning får du som har rätt personliga egenskaper och engagemang möjlighet att uppnå din fulla potential inom finansiell rådgivning.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , , , ,

Tuesday, March 20th, 2012 Arbete No Comments
Cerberus Blogg innehåller nyheter och insikter om sparande, sparmarknaden, ekonomin och bolagets utveckling. Inlägg publiceras löpande av; VD, analytiker, investeringsrådgivare och HR-chef.

Syftet är att presentera våra strategier, värderingar och arbetsmetoder. Målet är att ge såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare insikt i Cerberus verksamhet.