Rådgivning

Nytt Magasin!

Cerberus Magasin

Vi fick nyligen 14 000 exemplar av Cerberus Magasin 2014. Tidningen är fylld av artiklar om Cerberus verksamhet, finansiell planering och finansiella instrument. Du kan bland annat läsa om möjligheten till:

 • Värdeökning i såväl stillastående som orolig aktiemarknad
 • Bättre riskjusterad avkastning tack vare företagskrediter
 • Skattefri ersättning tack vare gåva av fastighet till aktiebolag
 • Att utvärdera och effektivisera pensioner och sparande
 • Depåförvaltning inom ramen för tjänstepension
 • Att öka inkomsten till ägare, ledning och anställda

I tidningen kan du dessutom läsa om arbetsplatsen Cerberus och våra vanligaste tjänster.

Magasinet finns att hämta på något av våra kontor.

Tags: , , , ,

Tuesday, March 25th, 2014 Allmänt No Comments

Möjlighet till balans i livet

Carl Fallenius

Carl Fallenius – Investeringsrådgivare

65 procent av landets ”young professionals” tycker att balans mellan arbete och privatliv är en av de viktigaste aspekterna vid val av arbetsgivare. Detta önskemål är välkänt för oss. Faktum är att vi sedan lång tid tillbaka har arbetat aktivt med att erbjuda medarbetare goda möjligheter till balans i livet. Bolagets rådgivare har exempelvis möjlighet att själva välja hur arbetstiden (40 h) skall förläggas under veckan. Den flexibiliteten ger möjlighet till t.ex. hämtning och lämning av barn, ärenden och träning på dagtid, långluncher samt lediga fredagar. Bolagets rådgivare får även åtta veckors semesterledighet per år efter att de har arbetat tre år hos oss. Detta är några konkreta exempel på uppskattade åtgärder för att attrahera och behålla talanger. Resultatet är att många rådgivare uppskattar möjligheten att kombinera intressanta utmaningar på arbetet med roliga upplevelser i privatlivet. Värdesätter du också möjligheten till balans i livet? Läs mer om Cerberus företagskultur på hemsidan.

Gedigen erfarenhet möter ungdomlig energi

Sedan många år tillbaka har vi primärt rekryterat Civilekonomer med 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet. Den senaste tiden har vi rekryterat allt fler personer med gedigen erfarenhet från försäkring, finans och/eller bank. Ett bra exempel är Carl Fallenius som tillträde tjänsten investeringsrådgivare hos Cerberus i Malmö hösten 2012. Carl har cirka 30 års erfarenhet från tjänster som bla Controller, Ekonomichef och Finansiell rådgivare. Tack vare sin gedigna erfarenhet lyckades Carl snabbt etablera sig som en uppskattad och högpresterande medarbetare.

Har du också gedigen erfarenhet och en önskan att arbeta i en högpresterande miljö med klienten i fokus? I så fall, skicka en intresseanmälan till toni.song@cerberusradgivning.se. Vi söker ständigt efter nya talanger.

Tags: , , , , , ,

Thursday, January 16th, 2014 Arbete, Karriär No Comments

Bra rådgivning lönar sig även vid kortare placeringar av likvida medel

Fakta: Danske Invest Sverige Likviditet; förvaltningsavgift 0,3 %; förvaltat kapital 8,5 mdr. Carnegie Likviditetsfond, förvaltningsavgift 0,3 %, förvaltat kapital 4,3 mdr. Nordea Sekura; förvaltningsavgift 0,5 %; förvaltat kapital 30,8 mdr.   Källa: Morningstar 20131010

Fakta: Danske Invest Sverige Likviditet; förvaltningsavgift 0,3 %; förvaltat kapital 8,5 mdr. Carnegie Likviditetsfond, förvaltningsavgift 0,3 %, förvaltat kapital 4,3 mdr. Nordea Sekura; förvaltningsavgift 0,5 %; förvaltat kapital 30,8 mdr.
Källa: Morningstar 20131010

Cerberus rekommendation för mycket låg risk utgörs av fonderna Danske Invest Sverige Likviditet och Carnegie Likviditetsfond. Sammansättningen har hittills i år stigit 1,85 % och på fem år 13,9 %, vilket motsvarat en årlig ränta om ca 2,6 %. För Nordea Sekura, en av marknadens mest populära likviditetsfonder är uppgången i år endast 0,9 % och på fem år 9,9 %, vilket istället motsvarat en årlig ränta om 1,9 %. Anledningen att Cerberus rekommendation utvecklats bättre beror sannolikt på att fonderna har duktigare förvaltare, lägre förvaltningsavgift samt mindre förvaltat kapital. Det sistnämnda ger på marginalen möjlighet till fler investeringar vilket lönar sig i längden.

Analytiker – Daniel Westling

Tags: , , , ,

Tuesday, October 15th, 2013 ekonomi, Förvaltning No Comments

Avkastning med hjälp av fallande aktiemarknad

Här ser vi värdeutvecklingen för en investering i produkten ”Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv” (exklusive 2 % courtage) respektive BRIC-index har utvecklat sig period: 2011-08-31 2013-07-31. Källa: Cerberus

Här ser vi värdeutvecklingen för en investering i produkten ”Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv” (exklusive 2 % courtage) respektive BRIC-index perioden: 2011-08-31 2013-07-31. Källa: Cerberus

Vi och många av våra klienter är väl medvetna om att aktiemarknaden går såväl upp som ner och att det är omöjligt att förutspå när skiften kommer att inträffa. Därför har vi sedan många år tillbaka bland annat rekommenderat våra klienter att dra nytta av produkter som ger möjlighet till avkastning vid såväl positiv, neutral som negativ utveckling på aktiemarknaden.

Hösten 2011 rekommenderade vi exempelvis vissa klienter att använda en produkt som heter ”Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv” från Strukturinvest Fondkommission. Produkten ger exponering mot de fyra största tillväxtmarknaderna – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina – och möjlighet till årlig kunpongutbetalning på 12 procent av investeringsbeloppet (exkl. courtage) i maximalt fem år.

Under löptiden görs årliga avstämningar som innebär att produkten ger kunpongutbetalning givet att den sämsta av de fyra aktiemarknaderna har gått upp, stått stilla eller fallit med maximalt 50 procent.

Om den sämsta av de fyra aktiemarknaderna har fallit med mer än 50 procent efter fem år återbetalas investeringsbeloppet (exkl. courtage) reducerat med det procentuella värdefallet på den sämsta aktiemarknaden.

”Klienterna har hittills fått 24,4 procent avkastning på investeringsbeloppet (exkl. courtage), trots att underliggande aktiemarknad har fallit med 29 procent”

Den 9 september 2013 gjordes den andra avstämningen. Då var värdet på den sämsta aktiemarknaden cirka 71 procent av startvärdet. Det innebar att produkten gav kunpongutbetalning – för andra året i rad. Klienterna har hittills fått 24,4 procent avkastning på investeringsbeloppet (exkl. courtage), trots att den sämsta underliggande aktiemarknaden har fallit med 29 procent. Ett annat sätt och uttrycka det är att klienterna har fått avkastning tack vare att de underliggande aktiemarknaderna har fallit i värde.

De flesta klienter önskar ta del av aktiemarknadens potential och undvika dess risk för nedgång. En kunnig rådgivare kan numera, något tillspetsats och förenklat, inte bara hjälpa klienter att ta del av aktiemarknadens potential, utan även att dra nytta av dess risk för nedgång.

Vill du också ha möjlighet till avkastning oavsett om börsen stiger, står stilla eller sjunker? Kontakta oss för personlig rådgivning och en bedömning av om denna produktkategori är lämplig för dig och/eller ditt företag.

 Partner- Anders Hedenfalk

Tags: , , , ,

Tuesday, September 10th, 2013 Allmänt, Förvaltning No Comments

Högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige

En artikel i DN gör gällande att nio av tio civilekonomer har jobb inom sex månader efter examen.* Dessutom anger artikeln att: Tre år efter examen var medianlönen för civilekonomer i spannet 30 000 – 35 000 kr per månad. Intern lönestatistik hos Cerberus visar att den största gruppen heltidsanställa på bolaget – investeringsrådgivare – har en högre genomsnittlig inkomst än 35 000 kr per månad efter två år som verksamma investeringsrådgivare. Som HR-chef gör jag bedömningen att detta möjliggörs eftersom Cerberus har valt att attrahera de talanger som är bäst lämpade för yrket som investeringsrådgivare. Dessutom har vi valt att anställa främst civilekonomer med stor drivkraft att skapa värde för klienter. Slutligen bidrar en effektiv inskolning och en strukturerad rådgivningsprocess till att våra investeringsrådgivare blir framgångsrika. Detta innebär sammantaget att engagerade rådgivare som erbjuder värdeskapande rekommendationer och god service till klienter blir belönade med en högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige.

Söker du också en arbetsmiljö där du kan utvecklas snabbare än genomsnittet och ha en intjäning över medel för civilekonomer?

Söker du också en rådgivare som är villig att göra mer än genomsnittet för att du som klient ska bli nöjd?

Kontakta Cerberus via cerberusradgivning.se eller ring 08-550 565 00.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

*Undersökningen kommer från fackförbundet Civilekonomerna och baseras på svar från 1600 civilekonomer som tog examen 2008 vid 25 av 26 aktuella högskolor och universitet.

Tags: , , , , , ,

Friday, May 4th, 2012 Arbete, ekonomi, Trainee No Comments

Attrahera och behålla kompetent personal med hjälp av fristående finansiell planering

För ett par veckor sedan träffade jag och en kollega ledningen för ett företag med 25 anställda. Vi upplyste dem om värdet av att erbjuda de anställda hjälp med att upprätta en effektiv finansiell planering. Företagsledningen uppskattade vårt erbjudande och valde att anlita oss. Därefter träffade vi samtliga anställda på personliga möten. Detta upplägg var uppskattat eftersom det var tidseffektivt och ingen av de anställda hade fått en så grundlig hjälp med finansiell planering sedan tidigare.

Under konsultationerna berättade flertalet av de anställda att de var positiva till att företaget erbjöd dem hjälp att sammanställa tidigare tjänstepensioner och att upprätta individuella planer för sparande och trygghet. Majoriteten av de anställda sa även att tidigare rådgivare enbart hade hjälpt dem med att lägga upp nya tjänstepensioner.

Vi på Cerberus betraktar tjänstepensionen som en pusselbit i det stora pussel som måste läggas för att varje individ skall kunna uppnå personliga och finansiella mål. Det innebär i praktiken att vi hjälper alla anställda med att samordna alla beståndsdelar som bestämmer deras framtida levnadsstandard.

Vi vet att företag och företagsledare i allmänhet och anställda i synnerhet vanligtvis vinner på att ta hjälp av Cerberus rådgivare. Företag och företagsledare får det lättare att attrahera och behålla kompetent personal. Anställda för det lättare att uppnå sina mål. Det senare sker genom att vi erbjuder de anställda:

- Sammanställning och analys av befintliga spar- och trygghetslösningar
- Mål- och behovsanalys samt kartläggning av kunskap, riskpreferenser och placeringshorisont
- Hjälp att upprätta individanpassade spar- och trygghetslösningar
- Personliga uppföljningsmöten minst en gång per år
- Möjlighet att följa engagemangets utveckling via Internet

Är du företagare, företagsledare och/eller anställd? Kontakt oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa värde för både företaget och dig personligen.

Martin Paulette, Investeringsrådgivare och VD, Cerberus Skåne AB, 2012-04-13

Tags: , ,

Friday, April 13th, 2012 Arbete, ekonomi, Pension No Comments

Allt fler söker sig till Cerberus traineeprogram!

Under perioden januari-mars har antalet ansökningar till Cerberus välrenommerade och intensiva traineeprogram ökat med 20 procent jämfört med samma period under föregående år. Det är ett glädjande besked som visar att vårt arbete med employer branding ger resultat.

Genom åren har Cerberus arbetat aktivt för att sprida kunskap om yrket som fristående investeringsrådgivare. Vi har exempelvis kontinuerligt medverkat på arbetsmarknadsdagar på ledande universitet i Sverige och haft flera studentgrupper på företagsbesök.

Vår samlade erfarenhet är att studenter söker sig till oss för att få; verka i en kunskapsintensiv organisation, arbeta med kundkontakt, bygga långsiktiga kundrelationer samt hjälpa klienter att uppnå sina personliga och finansiella mål.

Jonathan, investeringsrådgivare, uttryckte sig nyligen såhär i en intervju:

”Detta är det perfekta yrket för mig. Jag får kombinera min kunskap och mitt intresse för finans med att arbeta med människor och både upprätta och kontinuerligt vårda en heltäckande finansiell planering. Det är roligt att lära känna sina klienter och följa dem under många år.”

För dig som söker en utmaning och möjlighet att påverka din egen karriär. Kontakta gärna Cerberus. Genom vår gedigna inskolning får du som har rätt personliga egenskaper och engagemang möjlighet att uppnå din fulla potential inom finansiell rådgivning.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , , , ,

Tuesday, March 20th, 2012 Arbete No Comments

Cerberus erbjuder jämställdhet och lika villkor

Nyligen publicerade SvD en artikel om en undersökning som NovaPro har genomfört inom sitt talangnätverk. Undersökningen* visar att männen i nätverket hade nästan 10 000 kr högre lön per månad än kvinnorna i nätverket. Männen tjänade i snitt 56 000 kr per månad och kvinnorna 46 600 kronor per månad.

Jenny Berger, kommunikationschef på NovaAgentum, kommenterar: “Speciellt förvånande är det, eftersom skillnaderna vad gäller ålder, position och bransch är små.”

Vi erbjuder manliga och kvinnliga investeringsrådgivare exakt samma lönevillkor. Det innebär att den slutgiltiga lönen kommer att bestämmas av arbetstagarens eget engagemang.

Vi arbetar kontinuerligt för att attrahera kompetenta medarbetare, oavsett kön. Att bolagets investeringsrådgivare erbjuds samma möjlighet till inkomst, oavsett kön, tror vi är en viktig del i arbetet att förbli en attraktiv arbetsgivare.

Vi värderar prestation lika och ger samma möjlighet till en utmanande karriär, oavsett om du är, ung eller gammal, man eller kvinna. Vi är övertygade om att denna policy bidrar till att både klienter, medarbetare och samarbetspartners får ett gott intryck av bolaget.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

* I undersökningen anges medelåldern till 32 år och medeltiden i arbetslivet är 5,8 år.

Tags: , , , ,

Thursday, March 15th, 2012 Arbete No Comments

Makroekonomi (2012-03-12)

Här följer en sammanfattning av det makroekonomiska läget. Sammanfattningen baseras på analyser i veckobrev från ett par av Cerberus främsta samarbetspartners.

Sammanfattning av senaste Marknadsuppföljning från Garantum Fondkommission

Veckan som gick:

- Ett högt deltagande i det grekiska skuldbytet öppnar upp för ett grekiskt lån på 130 mdr euro
- Grekland kommer trots detta inte att nå målet på en statsskuld på 120 % av BNP år 2020
- Greklandsoron kommer dock nu att sjunka – men är sannolikt tillbaka i april igen
- ECB utlovade inga nya lån
- ECB:s tidigare ökade utlåning har starkt bidragit till att europeiska obligationsräntor har sjunkit
- Antalet anställda i USA ökade mer än vad marknaden hade förväntat sig
- ISM:s inköpschefsindex för den amerikanska tjänstesektorn rapporterade att aktiviteten i februari hade accelererat
- Samtidigt visade data att kinesisk inflation är på väg ned – vilket kommer att öppna upp för fler åtgärder för att stimulera den kinesiska tillväxten

Veckan som kommer:

- Feds räntemöte väntas inte bjuda på någon dramatik
- Statistikmässigt blir det fokus främst på data från USA:
- Detaljhandelsförsäljningen i februari
- Regionala industribarometrar för mars
- Uppmätt industriproduktion i februari

Sammanfattning av senaste Makrofokus från Erik Penser Bankaktiebolag

- Störst potential att påverka världens finansmarknader denna vecka har Ben Bernanke och hans kollegor. Klockan 19.15 på tisdag presenterar Fed ett pressmeddelande med resultatet från det senaste penningpolitiska mötet. Som vanligt kommer analytiker världen över nagelfara de kryptiskt formulerade texterna och om något avviker mot förväntningarna kommer marknaden reagera. Nu är det ganska osannolikt att Fed lanserar några nya åtgärder denna gång, inkommande statistik antyder att konjunkturåterhämtningen har löpt på som väntat sedan det senaste mötet. Samtidigt finns det vissa tecken på att det underliggande kostnadstrycket har börjat öka.

- Vad det gäller ekonomiskstatistik kan vi se framemot försäljningssiffror för februari från USA:s detaljhandel. Siffrorna ger en fingervisning om hur den privata konsumtionen utvecklades under månaden. Vilket i sin tur är av största vikt för BNP-utvecklingen, då den privata konsumtionen motsvarar ca 70% av USA:s BNP. Enligt konsensus väntas försäljningen ha ökat med 1,1% i februari, mätt i löpande pris och jämfört med januari.

- Under veckan presenterar SCB februarisiffror för KPI och arbetsmarknad. Vi räknar med att inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, sjönk från 1,9% i januari till 1,4% i februari. I den senaste Penningpolitiska rapporten (16/2-2012) räknar Riksbanken med en inflationstakt på 2,2% i februari. Vår prognos ligger således 0,8 procentenheter under Riksbankens prognos. Om vi får rätt så är det inte omöjligt att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare vid nästa penningpolitiska möte den 17 april. Man hinner dock även få in KPI-utfallet för mars (12/4-2012) innan detta möte.

För att läsa hela skrivelsen, vänligen klicka här.

Sammanfattat av Daniel Harlid, Analytiker på Cerberus, 2012-03-12

Tags: , , , , , ,

Tuesday, March 13th, 2012 ekonomi, Makroekonomi, USA No Comments

Cerberus tillmötesgår de främsta önskemålen från toppkandidater

En undersökning från talangnätverket 4Potentials redogör för de sexton viktigaste anledningarna till att talanger stannar hos en arbetsgivare. Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med vår samlade erfarenhet av personalvård i allmänhet och aktiva arbete med så kallad employer branding i synnerhet.

På plats nummer ett anger 4Potentials ”utmaningar i arbetet” och på plats två kommer ”inspirerande företagskultur”. Vi arbetar för att tillgodose dessa två önskemål genom att framförallt erbjuda ett välrenommerat och krävande traineeprogram och genom att vara tydliga med värderingar och organisationskultur redan från första intervjun.

Cerberus traineeprogram upplevs ofta av deltagarna som utmanande, lärorikt och intensivt. Jonas Eriksson, Senior Investeringsrådgivare, skriver till exempel följande om traineeprogrammet på hemsidan:

”Under min tid som trainee fick jag uppleva finansbranschens motsvarighet till militärtjänsten. Den första delen av traineeperioden var sex månader lång och bestod av 60-70 timmars veckor i högt tempo med studier, besöksbokning, assistentarbete, case och ständiga kunskapstest. Den krävande inskolningen bidrog till att jag relativt snabbt lyckades bli en framgångsrik Investeringsrådgivare.”

Detta citat visar att traineeprogrammet inte är lämpligt för alla. För de personer som blir antagna och lyckas bli examinerade Investeringsrådgivare väntar en karriär med ständiga utmaningar.

Cerberus organisationskultur upplevs av medarbetare vanligtvis som stark och inspirerande. Faktum är att kulturen på Cerberus är så uttalad och påtaglig att den sannolikt har bidragit till att bolaget har lyckats hjälpa mer än 13 000 klienter att upprätta och vårda en heltäckande finansiell planering.

För mer information om Cerberus, vårt traineeprogram och våra värderingar – vänligen läs på www.cerberusradgivning.se. Vill du anta utmaningen som trainee, bidra till fortsatt energifyllda team och framförallt hjälpa dina medmänniskor till en bättre ekonomisk framtid? Skicka en ansökan till rekrytering@cerberusradgivning.se.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , ,

Wednesday, March 7th, 2012 Arbete, Trainee No Comments
Cerberus Blogg innehåller nyheter och insikter om sparande, sparmarknaden, ekonomin och bolagets utveckling. Inlägg publiceras löpande av; VD, analytiker, investeringsrådgivare och HR-chef.

Syftet är att presentera våra strategier, värderingar och arbetsmetoder. Målet är att ge såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare insikt i Cerberus verksamhet.