Jobb

Utnyttja sociala medier för att marknadsföra dig

Sociala medier

Möjligheterna att marknadsföra sig själv via sociala medier har som bekant aldrig varit större. Du som vill göra karriär kan dra nytta av detta och på så sätt förbättra möjligheten till att skaffa attraktiva jobb.

I artikeln ”Knepet som kan förbättra dina jobbchanser” (Aftonbladet, 130828) står följande ”Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar ständigt. För att sticka ut från mängden finns ett knep att ta till – skaffa en egen hemsida, helst med hela ditt namn i adressen. Bakgrunden är att möjligheterna att profilera sig på sociala medier blir allt fler och därför kan detta vara ett avgörande knep att ta till.”

När Cerberus rekryterar söker vi alltid efter den sökandes namn på Internet. Research på nätet är idag en självklarhet för inte bara oss, utan sannolikt för alla seriösa bolag och rekryteringsbyråer.

Du som är intresserad av att dra nytta av social medier bör givetvis börja med att säkerställa att du som person framstår som lämplig, på Internet, för en potentiell arbetsgivare. Därefter kan du t.ex. starta en egen hemsida och på den besvara de mest grundläggande frågorna:

. Vem är du?
. Vad talar för att just du passar in i en viss organisation?
. Vilken erfarenhet har du som visar på att du blir framgångsrik i en viss organisation?

Är du intresserad av att arbeta på Cerberus? Säkerställ att du framstår som lämplig på Internet för både Cerberus och tjänsten som du söker samt att du besvarar de grundläggande frågorna, ovan, på både Internet och i ansökan. Skicka din ansökan till: rekrytering@cerberusradgivning.se.

Personalchef – Tobias Hejdenberg

Tags: , , , , , , , , ,

Monday, September 2nd, 2013 Arbete, Karriär No Comments

Kreativ arbetsmiljö

Svenska arbetsplatser är bäst i Norden på kreativitet, visar en ny undersökning som presenterades i DN. Cerberus är inget undantag. Hos oss belönas och uppmuntras egna initiativ från första dagen på arbetet.

Cerberus verksamhet präglas av proaktivitet och kreativitet. Exempelvis har Vd avsatt tid varje månad för anställda, i grupp och individuellt, skall ta fram förslag på hur verksamheten och kunderbjudandet kan förbättras. De främsta förbättringarna implementeras i verksamheten. Den medarbetare som gett förslag på den bästa förbättringen varje år belönas på ”Cerberus Awards”.

I en bransch som ständigt är under utveckling är det ett måste att fortlöpande anpassa och utveckla verksamheten och kunderbjudandet. Endast på så sätt kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar att hjälpa klienter med finansiell planering.

Vill du arbeta i en proaktiv och kreativt företagskultur?

Skicka din intresseanmälan till: tobias.hejdenberg@cerberusradgivning.se

Telefon: 0855056534

Personalchef - Tobias Hejdenberg

Tags: , , , , ,

Monday, August 5th, 2013 Arbete, Karriär No Comments

Cerberus värdesätter individuell kompetens

En artikel i DN beskriver att fyra av fem chefer rekryterar efter ålder och att det är gruppen 41–50-åringar som är hetast på marknaden.

Skälet anges bland annat vara att en 45-åring har betydande erfarenhet efter utbildning samtidigt som småbarnsåren är avklarade.

Cerberus värdesätter snarare individens kompetens och ser bortom ålder och kön vid rekrytering. Givetvis är det viktigt att ha relevant erfarenhet, men vår bild är att många 30-åringar som utnyttjat sin tid väl redan har ex hunnit starta egna bolag och haft en elitidrottskarriär. Samtidigt ser vi inget hinder för en person som arbetar effektivt och exempelvis tar in en assistent att kombinera barn och en stimulerande karriär. Tvärtom vittnar flera rådgivare om att det går bra att både ha en stimulerande karriär och att ta med sitt barn på Skansen en eftermiddag. I början av en karriär på Cerberus erbjuder vi ej möjlighet till s.k. balans i livet, men efter ett par år är det bevisat att det går att ha “både och”.

Vill du också arbeta på en arbetsplats som ser till individen snarare än ålder?

Läs mer om hur du kan göra karriär på Cerberus.

HR-chef Mi Braugenhardt

Tags: , , , , , , , ,

Wednesday, April 3rd, 2013 Arbete, Karriär No Comments

God möjlighet att förena föräldraskap och karriär

En artikel i SvD beskriver hur inställningen till föräldrar och karriär håller på att förändras på advokat-, konsult-, och revisionsbyråer. Traditionellt har det varit relativt svårt att göra karriär som exempelvis advokat för dem som också har velat skaffa familj och vara närvarande föräldrar t.ex. genom att ta föräldraledigt. Anledningen har ofta varit att både företagsledning och organisationskultur har premierat dem som har arbetat många timmar på arbetsplatsen. Denna inställning och kultur börjar förändras. Numera arbetar allt fler företag aktivt med att underlätta för medarbetare att förena föräldraskap och karriär. Det finns en rationell anledning: det är värdefullt för företag att behålla kompetens över tid.

På Cerberus är det en självklarhet att ständigt utveckla organisationen för att både kunna attrahera nya talanger och behålla kompetens över tid. Det gör vi exempelvis genom att föra en kontinuerlig dialog med våra medarbetare, både formellt såsom under utvecklingssamtal och coachmöten och informellt genom att ha en öppen kultur där medarbetare när som helst kan samtala med ledningen. Detta arbete har bland annat resulterat i en miljö som gör det möjligt att förena hög prestation med gott föräldraskap.

”Som rådgivare på Cerberus har du goda möjlighet att styra över din egen kalender. Du kan t.ex. komma och gå när det passar, ta en halvdag ledigt om det behövs, arbeta på distans med administration och affärsplanering samt förlägga semestern på den tid på året som du önskar. Det betyder att arbetet som rådgivare är relativt enkelt att förena med livet som förälder. För egen del kan jag konstatera att just flexibiliteten i arbetet gör att jag både kan ha en stimulerande karriär och tillbringa mycket tid med min dotter”. Anders Hedenfalk, pappa till Izabella 2 år och delägare av Cerberus.

Vi är glada att det systematiska arbetet bär frukt och att vi nu har fler föräldrar än någonsin. Vi har till exempel både småbarnsföräldrar bland nyanställda och bland personer som har varit med sedan Cerberus grundades.

Vår förhoppning är givetvis att fler föräldrar skall välja att utvecklas med Cerberus och på så sätt få goda möjlighet att förena en belönande karriär med ett aktivt familjeliv.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , ,

Wednesday, February 20th, 2013 Arbete No Comments

Möjlighet till god löneutveckling

SvD skriver i en artikel om möjligheterna att göra en så kallad lönekarriär i Sverige.
Chefsorganisationen Ledarna har tittat på skillnaden i lön inom olika yrkesgrupper. Artikeln gör gällande att Sverige, Italien och Norge har minst lönespridning mellan medianlön och de högsta lönerna i OECD:s sammanställning.

För bäst löneutveckling i Sverige (kr) bör man söka sig till yrken som värdepappersmäklare, VD el ekonomichef. Även försäkringsrepresentanter och andra chefer och jurister har god utveckling. I mansdominerade yrken är skillnaden större än i kvinnodominerande yrken.

Intern statistik på Cerberus visar att löneutvecklingen inte är beroende av ålder eller kön. Om du är intresserad av en tjänst där du kan påverka din egen löneutveckling, kontakta Cerberus.

“Hos Cerberus betalar vi lika lön för lika arbete. Det innebär att de tjänster som innehas av flera olika personer, till exempel våra gruppchefer för våra investeringsrådgivare, har transparenta lönevillkor så att det inte är möjligt att bli diskriminerad på grund av exempelvis kön”, säger Mi Braugenhardt, HR-chef.

Anders Hedenfalk, Grundare & Partner

Tags: , , ,

Monday, February 18th, 2013 ekonomi No Comments

Vill du bli en del av ett framgångsrikt Gasellföretag?

Gasellföretag i Stockholm hade 5457 antal anställda år 2008. Tre år senare, 2011, var samma siffra 11935. Gasellföretagen i Stockholm anställde mer än 6000 nya personer under perioden 2008-2011.

Cerberus har sedan starten år 2005 ökat i omsättning och antal anställda varje år. Vi har uppvisat vinst varje år sedan start. En av våra framgångsfaktorer har varit att vi har satsat mycket resurser på att rekrytera talanger och arbeta med kontinuerlig utbildning av vår personal för att upprätthålla spetskompetens.

Vi är stolta över att ha tagit första klivet mot nationell expansion. Numera kan vi även hjälpa klienter i Skåneregion efter att ha öppnat ett kontor i Malmö.

Cerberus resa att utmana marknaden och erbjuda bättre service och bättre produkter för våra klienter har bara börjat. Vill du också vara delaktig och ta ansvar för att allt fler privatpersoner och företagare ska få bättre förutsättningar att uppnå sina finansiella mål?

Läs mer om våra lediga tjänster på cerberusradgivning.se

Mi Braugenhardt, HR-chef

Tags: , , ,

Wednesday, December 12th, 2012 Arbete, Trainee No Comments

Ju högre upp, desto större skillnad i lön på den svenska arbetsmarknaden

Nya siffror från SCB bevisar ojämlikhet på arbetsmarknaden. SvD skriver i en artikel om SCB:s statistik som gör gällande att gapet mellan kvinnor och mäns löner är större i yrken som kräver hög utbildning. På chefspositioner kan skillnaderna vara så stora som 40 procent mer till männens fördel. Exempelvis: En manlig ekonomichef tjänar i snitt 66 400kr och en kvinnlig 47 700kr.

På Cerberus har vi valt att belöna våra medarbetare efter prestation och inte efter kön. Genom att tillämpa en transparent modell för vår största yrkesgrupp – rådgivare – säkerställs att kön inte är en faktor vid lönesättning. Även för andra yrkesgrupper, såsom gruppchefer på Cerberus, sätts lönen helt efter titel och prestation.

”Gamla valda sanningar ska inte få stå i vägen för jämlikhet på arbetsplatsen. Det är viktigt att varje medarbetare känner att det finns samma förutsättningar att få betalt, oavsett kön. Vi vet att det är svårt att attrahera kvinnor till finansbranschen och vi vill iallafall göra vad vi kan för att de kvinnor som kommer till oss ska få samma villkor som sina manliga kollegor”, säger HR-chef Mi Braugenhardt.

Vill du också jobba på en arbetsplats som premierar prestation snarare än person och vara på en arbetsplats som verkar för jämställda villkor? Skicka en ansökan till rekrytering@cerberusradgivning.se

Artikeln publicerades i SvD Näringsliv 28 november 2012.

Anders Hedenfalk, Partner Cerberus AB

Tags: , , , ,

Monday, December 3rd, 2012 Arbete, ekonomi No Comments

Vi söker drivna och professionella personer med gott självförtroende

Universum gör årligen undersökning om de fem personlighetsdrag som arbetsgivare främst söker hos kandidater. Forbes publicerar dessa i artikeln ”Top Five Personality Traits Employers Hire Most”. Topp tre av dessa var: ”Professionalism” (eng. professionalism), ”Energi” (eng. high-energy) och ”Självförtroende” (eng. confidence). Vi på Cerberus kan bara instämma. Faktum är att utbildning och arbetslivserfarenhet är relevant, men det säger inget om hur du kommer vara i mötet med kunden. Därför väljer vi att träffa så många av våra sökande som vi kan givet att grundkraven är uppfyllda. Det är en kostsam och tidskrävande process, men den väg som vi aktivt har valt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra kunder ska få en exceptionell kundupplevelse.

Våra värderingar; Värde, Kunskap, Engagemang och Pålitlighet styr vilka kandidater vi väljer att ta vidare i rekryteringsprocessen och de ligger ju väl i linje med topp tre i personlighetsdragen som flest arbetsgivare söker.

Känner du igen dig i dessa personlighetsdrag och värderingar? Har du relevant utbildning och arbetslivserfarenhet? Vill du skapa värde för dina klienter? Kontakta HR-chef Mi Braugenhardt 08-550 565 93.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , ,

Friday, October 12th, 2012 Arbete No Comments

Sommarjobb i Stockholm – en väg till relevant arbetslivserfarenhet

I en artikel i DN skrivs att allt fler företag erbjuder sommarjobb i en förhoppning att skapa intresse dels för det egna företaget, dels för att få yngre individer att lära sig om arbetsmarknaden.

Cerberus har aktivt marknadsfört att vi ser positivt på sommararbete. Dels rekryterar vi personer löpande inför sommaren och erbjuder heltidstjänst för exempelvis yngre personer som arbetat deltid under terminerna. Dels ser vi det som meriterande om sökande till heltidstjänster, efter exempelvis examen i ekonomi, har arbetat på somrarna och under terminerna. Cerberus VD Alexander Strömstedt uttryckte det såhär:

”Jag känner extra stolthet över att, i dessa tider som präglas av hög ungdomsarbetslöshet, berätta att Cerberus Call Center sysselsätter ungefär 120 ungdomar. Ungdomar som innan de påbörjar sina universitetsstudier eller parallellt med sina studier får värdefull arbetslivserfarenhet i allmänhet och mycket goda färdigheter i kommunikationsteknik i synnerhet. Att Cerberus erbjuder en god möjlighet för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är tillfredställande för mig och nyttigt för samhället i stort.” - Alexander Strömstedt, vd för Cerberus AB

Vi har gjort bedömningen att akademiska meriter är nästintill nödvändigt för de flesta tjänster på Cerberus. Att ha uppvisat att man har varit en god medarbetare och fått praktisk erfarenhet av arbetslivet är däremot ett krav. Akademiska betyg betyder ju till exempel inte att man är bra på att passa tider eller är en uppskattad kollega.

En av vägarna till att få en eftertraktad plats på vårt välrenommerade traineeprogram, är att arbeta deltid under terminerna eller heltid under sommaren för att kunna uppvisa resultat och laganda samt få gedigen förståelse för hur Cerberus skapar värde för sina klienter.

Önskar du också få in en fot i arbetslivet och få värdefull erfarenhet?
Kontakta gärna oss på 08-550 565 00 eller rekrytering@cerberusradgivning.se

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , ,

Friday, June 1st, 2012 Arbete, Trainee No Comments

Högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige

En artikel i DN gör gällande att nio av tio civilekonomer har jobb inom sex månader efter examen.* Dessutom anger artikeln att: Tre år efter examen var medianlönen för civilekonomer i spannet 30 000 – 35 000 kr per månad. Intern lönestatistik hos Cerberus visar att den största gruppen heltidsanställa på bolaget – investeringsrådgivare – har en högre genomsnittlig inkomst än 35 000 kr per månad efter två år som verksamma investeringsrådgivare. Som HR-chef gör jag bedömningen att detta möjliggörs eftersom Cerberus har valt att attrahera de talanger som är bäst lämpade för yrket som investeringsrådgivare. Dessutom har vi valt att anställa främst civilekonomer med stor drivkraft att skapa värde för klienter. Slutligen bidrar en effektiv inskolning och en strukturerad rådgivningsprocess till att våra investeringsrådgivare blir framgångsrika. Detta innebär sammantaget att engagerade rådgivare som erbjuder värdeskapande rekommendationer och god service till klienter blir belönade med en högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige.

Söker du också en arbetsmiljö där du kan utvecklas snabbare än genomsnittet och ha en intjäning över medel för civilekonomer?

Söker du också en rådgivare som är villig att göra mer än genomsnittet för att du som klient ska bli nöjd?

Kontakta Cerberus via cerberusradgivning.se eller ring 08-550 565 00.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

*Undersökningen kommer från fackförbundet Civilekonomerna och baseras på svar från 1600 civilekonomer som tog examen 2008 vid 25 av 26 aktuella högskolor och universitet.

Tags: , , , , , ,

Friday, May 4th, 2012 Arbete, ekonomi, Trainee No Comments

Allt fler söker sig till Cerberus traineeprogram!

Under perioden januari-mars har antalet ansökningar till Cerberus välrenommerade och intensiva traineeprogram ökat med 20 procent jämfört med samma period under föregående år. Det är ett glädjande besked som visar att vårt arbete med employer branding ger resultat.

Genom åren har Cerberus arbetat aktivt för att sprida kunskap om yrket som fristående investeringsrådgivare. Vi har exempelvis kontinuerligt medverkat på arbetsmarknadsdagar på ledande universitet i Sverige och haft flera studentgrupper på företagsbesök.

Vår samlade erfarenhet är att studenter söker sig till oss för att få; verka i en kunskapsintensiv organisation, arbeta med kundkontakt, bygga långsiktiga kundrelationer samt hjälpa klienter att uppnå sina personliga och finansiella mål.

Jonathan, investeringsrådgivare, uttryckte sig nyligen såhär i en intervju:

”Detta är det perfekta yrket för mig. Jag får kombinera min kunskap och mitt intresse för finans med att arbeta med människor och både upprätta och kontinuerligt vårda en heltäckande finansiell planering. Det är roligt att lära känna sina klienter och följa dem under många år.”

För dig som söker en utmaning och möjlighet att påverka din egen karriär. Kontakta gärna Cerberus. Genom vår gedigna inskolning får du som har rätt personliga egenskaper och engagemang möjlighet att uppnå din fulla potential inom finansiell rådgivning.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , , , ,

Tuesday, March 20th, 2012 Arbete No Comments

Cerberus tillmötesgår de främsta önskemålen från toppkandidater

En undersökning från talangnätverket 4Potentials redogör för de sexton viktigaste anledningarna till att talanger stannar hos en arbetsgivare. Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med vår samlade erfarenhet av personalvård i allmänhet och aktiva arbete med så kallad employer branding i synnerhet.

På plats nummer ett anger 4Potentials ”utmaningar i arbetet” och på plats två kommer ”inspirerande företagskultur”. Vi arbetar för att tillgodose dessa två önskemål genom att framförallt erbjuda ett välrenommerat och krävande traineeprogram och genom att vara tydliga med värderingar och organisationskultur redan från första intervjun.

Cerberus traineeprogram upplevs ofta av deltagarna som utmanande, lärorikt och intensivt. Jonas Eriksson, Senior Investeringsrådgivare, skriver till exempel följande om traineeprogrammet på hemsidan:

”Under min tid som trainee fick jag uppleva finansbranschens motsvarighet till militärtjänsten. Den första delen av traineeperioden var sex månader lång och bestod av 60-70 timmars veckor i högt tempo med studier, besöksbokning, assistentarbete, case och ständiga kunskapstest. Den krävande inskolningen bidrog till att jag relativt snabbt lyckades bli en framgångsrik Investeringsrådgivare.”

Detta citat visar att traineeprogrammet inte är lämpligt för alla. För de personer som blir antagna och lyckas bli examinerade Investeringsrådgivare väntar en karriär med ständiga utmaningar.

Cerberus organisationskultur upplevs av medarbetare vanligtvis som stark och inspirerande. Faktum är att kulturen på Cerberus är så uttalad och påtaglig att den sannolikt har bidragit till att bolaget har lyckats hjälpa mer än 13 000 klienter att upprätta och vårda en heltäckande finansiell planering.

För mer information om Cerberus, vårt traineeprogram och våra värderingar – vänligen läs på www.cerberusradgivning.se. Vill du anta utmaningen som trainee, bidra till fortsatt energifyllda team och framförallt hjälpa dina medmänniskor till en bättre ekonomisk framtid? Skicka en ansökan till rekrytering@cerberusradgivning.se.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , ,

Wednesday, March 7th, 2012 Arbete, Trainee No Comments
Cerberus Blogg innehåller nyheter och insikter om sparande, sparmarknaden, ekonomin och bolagets utveckling. Inlägg publiceras löpande av; VD, analytiker, investeringsrådgivare och HR-chef.

Syftet är att presentera våra strategier, värderingar och arbetsmetoder. Målet är att ge såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare insikt i Cerberus verksamhet.