Nytt Magasin!

Cerberus Magasin

Vi fick nyligen 14 000 exemplar av Cerberus Magasin 2014. Tidningen är fylld av artiklar om Cerberus verksamhet, finansiell planering och finansiella instrument. Du kan bland annat läsa om möjligheten till:

 • Värdeökning i såväl stillastående som orolig aktiemarknad
 • Bättre riskjusterad avkastning tack vare företagskrediter
 • Skattefri ersättning tack vare gåva av fastighet till aktiebolag
 • Att utvärdera och effektivisera pensioner och sparande
 • Depåförvaltning inom ramen för tjänstepension
 • Att öka inkomsten till ägare, ledning och anställda

I tidningen kan du dessutom läsa om arbetsplatsen Cerberus och våra vanligaste tjänster.

Magasinet finns att hämta på något av våra kontor.

Tags: , , , ,

Tuesday, March 25th, 2014 Allmänt No Comments

Möjlighet till balans i livet

Carl Fallenius

Carl Fallenius – Investeringsrådgivare

65 procent av landets ”young professionals” tycker att balans mellan arbete och privatliv är en av de viktigaste aspekterna vid val av arbetsgivare. Detta önskemål är välkänt för oss. Faktum är att vi sedan lång tid tillbaka har arbetat aktivt med att erbjuda medarbetare goda möjligheter till balans i livet. Bolagets rådgivare har exempelvis möjlighet att själva välja hur arbetstiden (40 h) skall förläggas under veckan. Den flexibiliteten ger möjlighet till t.ex. hämtning och lämning av barn, ärenden och träning på dagtid, långluncher samt lediga fredagar. Bolagets rådgivare får även åtta veckors semesterledighet per år efter att de har arbetat tre år hos oss. Detta är några konkreta exempel på uppskattade åtgärder för att attrahera och behålla talanger. Resultatet är att många rådgivare uppskattar möjligheten att kombinera intressanta utmaningar på arbetet med roliga upplevelser i privatlivet. Värdesätter du också möjligheten till balans i livet? Läs mer om Cerberus företagskultur på hemsidan.

Gedigen erfarenhet möter ungdomlig energi

Sedan många år tillbaka har vi primärt rekryterat Civilekonomer med 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet. Den senaste tiden har vi rekryterat allt fler personer med gedigen erfarenhet från försäkring, finans och/eller bank. Ett bra exempel är Carl Fallenius som tillträde tjänsten investeringsrådgivare hos Cerberus i Malmö hösten 2012. Carl har cirka 30 års erfarenhet från tjänster som bla Controller, Ekonomichef och Finansiell rådgivare. Tack vare sin gedigna erfarenhet lyckades Carl snabbt etablera sig som en uppskattad och högpresterande medarbetare.

Har du också gedigen erfarenhet och en önskan att arbeta i en högpresterande miljö med klienten i fokus? I så fall, skicka en intresseanmälan till toni.song@cerberusradgivning.se. Vi söker ständigt efter nya talanger.

Tags: , , , , , ,

Thursday, January 16th, 2014 Arbete, Karriär No Comments

Bra rådgivning lönar sig även vid kortare placeringar av likvida medel

Fakta: Danske Invest Sverige Likviditet; förvaltningsavgift 0,3 %; förvaltat kapital 8,5 mdr. Carnegie Likviditetsfond, förvaltningsavgift 0,3 %, förvaltat kapital 4,3 mdr. Nordea Sekura; förvaltningsavgift 0,5 %; förvaltat kapital 30,8 mdr.   Källa: Morningstar 20131010

Fakta: Danske Invest Sverige Likviditet; förvaltningsavgift 0,3 %; förvaltat kapital 8,5 mdr. Carnegie Likviditetsfond, förvaltningsavgift 0,3 %, förvaltat kapital 4,3 mdr. Nordea Sekura; förvaltningsavgift 0,5 %; förvaltat kapital 30,8 mdr.
Källa: Morningstar 20131010

Cerberus rekommendation för mycket låg risk utgörs av fonderna Danske Invest Sverige Likviditet och Carnegie Likviditetsfond. Sammansättningen har hittills i år stigit 1,85 % och på fem år 13,9 %, vilket motsvarat en årlig ränta om ca 2,6 %. För Nordea Sekura, en av marknadens mest populära likviditetsfonder är uppgången i år endast 0,9 % och på fem år 9,9 %, vilket istället motsvarat en årlig ränta om 1,9 %. Anledningen att Cerberus rekommendation utvecklats bättre beror sannolikt på att fonderna har duktigare förvaltare, lägre förvaltningsavgift samt mindre förvaltat kapital. Det sistnämnda ger på marginalen möjlighet till fler investeringar vilket lönar sig i längden.

Analytiker – Daniel Westling

Tags: , , , ,

Tuesday, October 15th, 2013 ekonomi, Förvaltning No Comments

Avkastning med hjälp av fallande aktiemarknad

Här ser vi värdeutvecklingen för en investering i produkten ”Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv” (exklusive 2 % courtage) respektive BRIC-index har utvecklat sig period: 2011-08-31 2013-07-31. Källa: Cerberus

Här ser vi värdeutvecklingen för en investering i produkten ”Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv” (exklusive 2 % courtage) respektive BRIC-index perioden: 2011-08-31 2013-07-31. Källa: Cerberus

Vi och många av våra klienter är väl medvetna om att aktiemarknaden går såväl upp som ner och att det är omöjligt att förutspå när skiften kommer att inträffa. Därför har vi sedan många år tillbaka bland annat rekommenderat våra klienter att dra nytta av produkter som ger möjlighet till avkastning vid såväl positiv, neutral som negativ utveckling på aktiemarknaden.

Hösten 2011 rekommenderade vi exempelvis vissa klienter att använda en produkt som heter ”Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv” från Strukturinvest Fondkommission. Produkten ger exponering mot de fyra största tillväxtmarknaderna – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina – och möjlighet till årlig kunpongutbetalning på 12 procent av investeringsbeloppet (exkl. courtage) i maximalt fem år.

Under löptiden görs årliga avstämningar som innebär att produkten ger kunpongutbetalning givet att den sämsta av de fyra aktiemarknaderna har gått upp, stått stilla eller fallit med maximalt 50 procent.

Om den sämsta av de fyra aktiemarknaderna har fallit med mer än 50 procent efter fem år återbetalas investeringsbeloppet (exkl. courtage) reducerat med det procentuella värdefallet på den sämsta aktiemarknaden.

”Klienterna har hittills fått 24,4 procent avkastning på investeringsbeloppet (exkl. courtage), trots att underliggande aktiemarknad har fallit med 29 procent”

Den 9 september 2013 gjordes den andra avstämningen. Då var värdet på den sämsta aktiemarknaden cirka 71 procent av startvärdet. Det innebar att produkten gav kunpongutbetalning – för andra året i rad. Klienterna har hittills fått 24,4 procent avkastning på investeringsbeloppet (exkl. courtage), trots att den sämsta underliggande aktiemarknaden har fallit med 29 procent. Ett annat sätt och uttrycka det är att klienterna har fått avkastning tack vare att de underliggande aktiemarknaderna har fallit i värde.

De flesta klienter önskar ta del av aktiemarknadens potential och undvika dess risk för nedgång. En kunnig rådgivare kan numera, något tillspetsats och förenklat, inte bara hjälpa klienter att ta del av aktiemarknadens potential, utan även att dra nytta av dess risk för nedgång.

Vill du också ha möjlighet till avkastning oavsett om börsen stiger, står stilla eller sjunker? Kontakta oss för personlig rådgivning och en bedömning av om denna produktkategori är lämplig för dig och/eller ditt företag.

 Partner- Anders Hedenfalk

Tags: , , , ,

Tuesday, September 10th, 2013 Allmänt, Förvaltning No Comments

Utnyttja sociala medier för att marknadsföra dig

Sociala medier

Möjligheterna att marknadsföra sig själv via sociala medier har som bekant aldrig varit större. Du som vill göra karriär kan dra nytta av detta och på så sätt förbättra möjligheten till att skaffa attraktiva jobb.

I artikeln ”Knepet som kan förbättra dina jobbchanser” (Aftonbladet, 130828) står följande ”Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar ständigt. För att sticka ut från mängden finns ett knep att ta till – skaffa en egen hemsida, helst med hela ditt namn i adressen. Bakgrunden är att möjligheterna att profilera sig på sociala medier blir allt fler och därför kan detta vara ett avgörande knep att ta till.”

När Cerberus rekryterar söker vi alltid efter den sökandes namn på Internet. Research på nätet är idag en självklarhet för inte bara oss, utan sannolikt för alla seriösa bolag och rekryteringsbyråer.

Du som är intresserad av att dra nytta av social medier bör givetvis börja med att säkerställa att du som person framstår som lämplig, på Internet, för en potentiell arbetsgivare. Därefter kan du t.ex. starta en egen hemsida och på den besvara de mest grundläggande frågorna:

. Vem är du?
. Vad talar för att just du passar in i en viss organisation?
. Vilken erfarenhet har du som visar på att du blir framgångsrik i en viss organisation?

Är du intresserad av att arbeta på Cerberus? Säkerställ att du framstår som lämplig på Internet för både Cerberus och tjänsten som du söker samt att du besvarar de grundläggande frågorna, ovan, på både Internet och i ansökan. Skicka din ansökan till: rekrytering@cerberusradgivning.se.

Personalchef – Tobias Hejdenberg

Tags: , , , , , , , , ,

Monday, September 2nd, 2013 Arbete, Karriär No Comments

Yrket med högst lön 2012 var värdepappersmäklare

income coins

Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Institutet upprättar årligen en rapport över lönestrukturstatistik. Deras senaste rapport visar att Värdepappersmäklare hade högst lön i Sverige 2012 – i snitt 85 600 kronor i månaden. Eftersom Cerberus rådgivare arbetar med värdepapper har de möjlighet till god löneutveckling. För att en rådgivare skall bli framgångsrik krävs bland annat:

. akademisk examen inom ekonomi, eller motsvarande, med goda betyg
. diplomerad certifierad förmedlare inom livförsäkring och placering – privat och företag
. SwedSec – licens
. InsureSec – licens (from 2014)
. intern utbildningen inriktad på nationalekonomi, finansiell ekonomi, skatt, juridik, produkter, rådgivning, affärsplanering och . . . . .kommunikationsteknik
. minst sex månaders praktisk erfarenhet av att assistera rådgivare
. hög social kompetens
. förmågan att etablera och utveckla relationer över tid
. stark inre drivkraft och målmedvetenhet
. klanderfritt beteende och mycket gott omdöme
föredömlig service
. värdeskapande rekommendationer till klienter
. systematiskt och effektivt arbete – normalt 60-70 h per vecka
. långsiktighet – för varje år förbättras normalt möjligheterna

Har du vad som krävs och vill arbeta med framgångsrika rådgivare? Vänligen besök vår hemsida för mer information.

Personalavdelningen, Cerberus AB

Tags: , ,

Wednesday, August 28th, 2013 Arbete, ekonomi, Karriär No Comments

Kreativ arbetsmiljö

Svenska arbetsplatser är bäst i Norden på kreativitet, visar en ny undersökning som presenterades i DN. Cerberus är inget undantag. Hos oss belönas och uppmuntras egna initiativ från första dagen på arbetet.

Cerberus verksamhet präglas av proaktivitet och kreativitet. Exempelvis har Vd avsatt tid varje månad för anställda, i grupp och individuellt, skall ta fram förslag på hur verksamheten och kunderbjudandet kan förbättras. De främsta förbättringarna implementeras i verksamheten. Den medarbetare som gett förslag på den bästa förbättringen varje år belönas på ”Cerberus Awards”.

I en bransch som ständigt är under utveckling är det ett måste att fortlöpande anpassa och utveckla verksamheten och kunderbjudandet. Endast på så sätt kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar att hjälpa klienter med finansiell planering.

Vill du arbeta i en proaktiv och kreativt företagskultur?

Skicka din intresseanmälan till: tobias.hejdenberg@cerberusradgivning.se

Telefon: 0855056534

Personalchef - Tobias Hejdenberg

Tags: , , , , ,

Monday, August 5th, 2013 Arbete, Karriär No Comments

Vd om dotterbolagets tillväxt under lönsamhet

Cerberus Skåne vd, Martin Paulette

Martin Paulette grundade, tillsammans med Cerberus AB, dotterbolaget Cerberus Skåne AB i maj 2010. Som Vd för bolaget har Martin Paulette på tre år etablerat bolaget som ett av Skånes största fristående finansiella rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar (intern granskning med hjälp av allabolag.se, 2013-05-06).

Det senaste räkenskapsåret, som slutade 31 december 2012, hade bolaget en omsättning på 19,8 miljoner kr (föregående år 10,9 miljoner kr) och ett resultat efter finansiella poster som uppgick till 2,3 miljoner kr (föregående år – 0,9 miljoner kr). Vidare hade bolaget 15 medarbetare, varav 10 förmedlare, 1 540 klienter och ett förmedlat kapital på cirka 800 miljoner kronor.

“Jag var tidigare en av Cerberus AB’s mest framgångsrika investeringrådgivare under många år. Bland annat det gjorde att jag ville ta nästa steg och börja bygga upp en verksamhet som bidrar till att medmänniskor får en tryggare ekonomisk framtid. Jag valde att etablera Cerberus i Malmö för att kunderbjudandet var mycket uppskattat bland mina klienter och för att Malmö saknade ett attraktivt fristående alternativ till bankernas och försäkringsbolagen finansiella rådgivning. Tre år senare är jag både glad och stolt över att jag har lyckats etablera bolaget i Malmö, attrahera mycket kompetenta medarbetare och att allt fler privatpersoner och företag i Skåneregionen väljer att anlita oss för finansiell planering. Jag är övertygad om att detta bara är början och att bolaget kommer att kunna serva större delen av region Skåne inom ett par år” – säger Martin Paulette, Vd Cerberus Skåne AB.

* Redovisat räkenskapsår är förlängt och avser perioden sept. 2011 – dec. 2012.

Tags: , , , ,

Monday, May 13th, 2013 Allmänt No Comments

Vd glädjas åt nominering tack vare tydlig redovisning av ersättning

vd För Cerberus, Alexander Strömstedt

Den 24 april genomförs Insurance Awards 2013 på Berns i Stockholm. Cerberus är nominerade i kategorin ”Årets försäkringsförmedlare liv” för en transparent avgiftsmodell.

- Det är mycket glädjande att få uppmärksamhet för vårt målmedvetna arbete med att ge klienter ett bättre beslutsunderlag och en större möjlighet att göra välinformerade val. Jag är övertygad om att en öppen och tydlig redovisning av ersättningen kommer att bli en självklarhet i finansbranschen över tid, säger Alexander Strömstedt, VD Cerberus.

Juryns motivering till nomineringen är följande:
”Cerberus är Sveriges tredje största försäkringsförmedlare inom liv. Bolaget har tagit initiativ till en branschstandard vid förmedling av vissa finansiella produkter och därvid verkat för att få avtal till stånd med ett antal ledande försäkringsförmedlingsföretag.

Cerberus har en överskådlig modell för att redovisa sina avgifter. Vid rådgivningstillfället får kunden information om vilka avgifter som gäller för de produkter som rekommenderas, samt Cerberus ersättning vid upphandling av de rekommenderade produkterna. Ersättning som betalas ut initialt och under det första året anges i kronor. Ersättning som betalas ut efter det första året anges i procent. Det innebär att kunden får veta både avgift och ersättning för varje rekommenderad produkt.

Cerberus har ökat omsättningen och uppvisat lönsamhet varje år sedan bolaget grundades 2005. År 2012 utsågs Cerberus av Dagens Industri till Gasellföretag. Bolaget har fått högst kreditbetyg, AAA, för tredje året i rad av företaget AAA Soliditet AB.”

Insurance Awards är en gala för försäkringsbranschen. Syftet med galan är att premiera och lyfta fram de bolag som har utmärkt sig på ett positivt sätt i sex olika kategorier. Galan arrangeras av Risk & Försäkring i samarbete med IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tags: , , ,

Thursday, April 11th, 2013 Allmänt, Försäkringar No Comments

Cerberus värdesätter individuell kompetens

En artikel i DN beskriver att fyra av fem chefer rekryterar efter ålder och att det är gruppen 41–50-åringar som är hetast på marknaden.

Skälet anges bland annat vara att en 45-åring har betydande erfarenhet efter utbildning samtidigt som småbarnsåren är avklarade.

Cerberus värdesätter snarare individens kompetens och ser bortom ålder och kön vid rekrytering. Givetvis är det viktigt att ha relevant erfarenhet, men vår bild är att många 30-åringar som utnyttjat sin tid väl redan har ex hunnit starta egna bolag och haft en elitidrottskarriär. Samtidigt ser vi inget hinder för en person som arbetar effektivt och exempelvis tar in en assistent att kombinera barn och en stimulerande karriär. Tvärtom vittnar flera rådgivare om att det går bra att både ha en stimulerande karriär och att ta med sitt barn på Skansen en eftermiddag. I början av en karriär på Cerberus erbjuder vi ej möjlighet till s.k. balans i livet, men efter ett par år är det bevisat att det går att ha “både och”.

Vill du också arbeta på en arbetsplats som ser till individen snarare än ålder?

Läs mer om hur du kan göra karriär på Cerberus.

HR-chef Mi Braugenhardt

Tags: , , , , , , , ,

Wednesday, April 3rd, 2013 Arbete, Karriär No Comments

Vill du lära dig av de bästa?

Framgångsbrättelse av Alexander Strömstedt

På Cerberus tror vi starkt på att ha en öppen kultur där kunskapsöverföring står i centrum och alla är med och delar med sig av sin kunskap. Ett exempel på vår platta organisation är att Cerberus VD sitter i samma rum som rådgivare och deras assistenter.

Vill du redan nu ha VD Alexander Strömstedts tips om hur man bygger en framgångsrik organisation som Gasellföretaget (2012) Cerberus – läs intervjun i di.se.

HR-chef Mi Braugenhardt

Tags: , , ,

Tuesday, March 12th, 2013 Allmänt No Comments

God möjlighet att förena föräldraskap och karriär

En artikel i SvD beskriver hur inställningen till föräldrar och karriär håller på att förändras på advokat-, konsult-, och revisionsbyråer. Traditionellt har det varit relativt svårt att göra karriär som exempelvis advokat för dem som också har velat skaffa familj och vara närvarande föräldrar t.ex. genom att ta föräldraledigt. Anledningen har ofta varit att både företagsledning och organisationskultur har premierat dem som har arbetat många timmar på arbetsplatsen. Denna inställning och kultur börjar förändras. Numera arbetar allt fler företag aktivt med att underlätta för medarbetare att förena föräldraskap och karriär. Det finns en rationell anledning: det är värdefullt för företag att behålla kompetens över tid.

På Cerberus är det en självklarhet att ständigt utveckla organisationen för att både kunna attrahera nya talanger och behålla kompetens över tid. Det gör vi exempelvis genom att föra en kontinuerlig dialog med våra medarbetare, både formellt såsom under utvecklingssamtal och coachmöten och informellt genom att ha en öppen kultur där medarbetare när som helst kan samtala med ledningen. Detta arbete har bland annat resulterat i en miljö som gör det möjligt att förena hög prestation med gott föräldraskap.

”Som rådgivare på Cerberus har du goda möjlighet att styra över din egen kalender. Du kan t.ex. komma och gå när det passar, ta en halvdag ledigt om det behövs, arbeta på distans med administration och affärsplanering samt förlägga semestern på den tid på året som du önskar. Det betyder att arbetet som rådgivare är relativt enkelt att förena med livet som förälder. För egen del kan jag konstatera att just flexibiliteten i arbetet gör att jag både kan ha en stimulerande karriär och tillbringa mycket tid med min dotter”. Anders Hedenfalk, pappa till Izabella 2 år och delägare av Cerberus.

Vi är glada att det systematiska arbetet bär frukt och att vi nu har fler föräldrar än någonsin. Vi har till exempel både småbarnsföräldrar bland nyanställda och bland personer som har varit med sedan Cerberus grundades.

Vår förhoppning är givetvis att fler föräldrar skall välja att utvecklas med Cerberus och på så sätt få goda möjlighet att förena en belönande karriär med ett aktivt familjeliv.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , ,

Wednesday, February 20th, 2013 Arbete No Comments

Möjlighet till god löneutveckling

SvD skriver i en artikel om möjligheterna att göra en så kallad lönekarriär i Sverige.
Chefsorganisationen Ledarna har tittat på skillnaden i lön inom olika yrkesgrupper. Artikeln gör gällande att Sverige, Italien och Norge har minst lönespridning mellan medianlön och de högsta lönerna i OECD:s sammanställning.

För bäst löneutveckling i Sverige (kr) bör man söka sig till yrken som värdepappersmäklare, VD el ekonomichef. Även försäkringsrepresentanter och andra chefer och jurister har god utveckling. I mansdominerade yrken är skillnaden större än i kvinnodominerande yrken.

Intern statistik på Cerberus visar att löneutvecklingen inte är beroende av ålder eller kön. Om du är intresserad av en tjänst där du kan påverka din egen löneutveckling, kontakta Cerberus.

“Hos Cerberus betalar vi lika lön för lika arbete. Det innebär att de tjänster som innehas av flera olika personer, till exempel våra gruppchefer för våra investeringsrådgivare, har transparenta lönevillkor så att det inte är möjligt att bli diskriminerad på grund av exempelvis kön”, säger Mi Braugenhardt, HR-chef.

Anders Hedenfalk, Grundare & Partner

Tags: , , ,

Monday, February 18th, 2013 ekonomi No Comments

Fortsatt expansion

Nya Trainees

Cerberus fortsätter att expandera tack vare ett stadigt inflöde av nya kunder och en allt större kundbas. Denna vecka har sju personer påbörjat traineeprogrammet. Dessa personer har möjlighet att börja arbeta med investeringsrådgivning till sommaren 2013.

Tags: ,

Wednesday, January 16th, 2013 Arbete, Trainee No Comments

Vill du bli en del av ett framgångsrikt Gasellföretag?

Gasellföretag i Stockholm hade 5457 antal anställda år 2008. Tre år senare, 2011, var samma siffra 11935. Gasellföretagen i Stockholm anställde mer än 6000 nya personer under perioden 2008-2011.

Cerberus har sedan starten år 2005 ökat i omsättning och antal anställda varje år. Vi har uppvisat vinst varje år sedan start. En av våra framgångsfaktorer har varit att vi har satsat mycket resurser på att rekrytera talanger och arbeta med kontinuerlig utbildning av vår personal för att upprätthålla spetskompetens.

Vi är stolta över att ha tagit första klivet mot nationell expansion. Numera kan vi även hjälpa klienter i Skåneregion efter att ha öppnat ett kontor i Malmö.

Cerberus resa att utmana marknaden och erbjuda bättre service och bättre produkter för våra klienter har bara börjat. Vill du också vara delaktig och ta ansvar för att allt fler privatpersoner och företagare ska få bättre förutsättningar att uppnå sina finansiella mål?

Läs mer om våra lediga tjänster på cerberusradgivning.se

Mi Braugenhardt, HR-chef

Tags: , , ,

Wednesday, December 12th, 2012 Arbete, Trainee No Comments

Ju högre upp, desto större skillnad i lön på den svenska arbetsmarknaden

Nya siffror från SCB bevisar ojämlikhet på arbetsmarknaden. SvD skriver i en artikel om SCB:s statistik som gör gällande att gapet mellan kvinnor och mäns löner är större i yrken som kräver hög utbildning. På chefspositioner kan skillnaderna vara så stora som 40 procent mer till männens fördel. Exempelvis: En manlig ekonomichef tjänar i snitt 66 400kr och en kvinnlig 47 700kr.

På Cerberus har vi valt att belöna våra medarbetare efter prestation och inte efter kön. Genom att tillämpa en transparent modell för vår största yrkesgrupp – rådgivare – säkerställs att kön inte är en faktor vid lönesättning. Även för andra yrkesgrupper, såsom gruppchefer på Cerberus, sätts lönen helt efter titel och prestation.

”Gamla valda sanningar ska inte få stå i vägen för jämlikhet på arbetsplatsen. Det är viktigt att varje medarbetare känner att det finns samma förutsättningar att få betalt, oavsett kön. Vi vet att det är svårt att attrahera kvinnor till finansbranschen och vi vill iallafall göra vad vi kan för att de kvinnor som kommer till oss ska få samma villkor som sina manliga kollegor”, säger HR-chef Mi Braugenhardt.

Vill du också jobba på en arbetsplats som premierar prestation snarare än person och vara på en arbetsplats som verkar för jämställda villkor? Skicka en ansökan till rekrytering@cerberusradgivning.se

Artikeln publicerades i SvD Näringsliv 28 november 2012.

Anders Hedenfalk, Partner Cerberus AB

Tags: , , , ,

Monday, December 3rd, 2012 Arbete, ekonomi No Comments

God hälsa leder till högre prestation och nöjdare kunder

SvD skriver 2012-10-07 om ny undersökning om hälsokrav. PwC och Riksidrottsförbundet har gjort en Hälsobarometer som baseras på 400 telefonintervjuer med chefer. Nästan alla chefer uppger att de är personligt engagerade i motions- och hälsofrågor och var tredje chef anger att ”God hälsa är ett krav för anställning i företaget”.

Vi på Cerberus har sett tydlig förbättring i stresshantering och ökade resultat när medarbetare har gått från att träna 0-1 gång per vecka till minst ett par tillfällen per vecka. På det årliga utvecklingssamtalet är det naturligt att diskutera medarbetarens eget ansvar att ta hand om sin hälsa genom exempelvis motion. Vi uppmanar ständigt våra medarbetare att utnyttja luckor i kalendern för att träna även under arbetsdagen eftersom det ger så mycket för både medarbetaren och i slutändan gynnar kunden som får träffa en rådgivare som mår bra och har energi att ge exceptionell service. Cerberus inställning är att medarbetare som är vid god hälsa och mår bra på jobbet kommer att ge våra kunder bättre kundupplevelse.

Genom mitt engagemang som indoor cycle instructor några ggr per vecka på ett par av de ledande SATS-anläggningarna i Sverige, kan jag bara konstatera att en del i att kunna prestera i min tjänst är att jag upprätthåller god kondition och styrka för att kunna sitta still och hålla hög koncentrationsgrad under långa dagar”. Mi, HR-chef (anställd på Cerberus sen 2009)

Därtill anser vi som arbetsgivare att det är positivt om medarbetare trivs tillsammans och uppmuntrar till att träna tillsammans. Många rådgivare går tillsammans till gymmet efter jobbet eller spelar squash och tennis.

Vill du också vara på en arbetsplats som värnar om sina medarbetares hälsa och ger flexibilitet att träna på dagen? Kontakta HR-chef Mi Braugenhardt 08-550 565 93.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , ,

Tuesday, November 13th, 2012 Arbete No Comments

”Lika lön för lika arbete”

Årligen gör Universum en undersökning bland studenter. Dessa tillfrågas om attraktivitet hos arbetsgivare och vad som gör att de söker sig till vissa företag.

Studenter både i USA och i Sverige anger också förväntad ingångslön. Männen anger i Sverige 29 700kr/mån (i USA 59 816 dollar per år) och kvinnor anger i Sverige 27 300kr/mån (i USA 48 236 dollar per år).

Anmärkningsvärt är alltså att kvinnor i både Sverige och i USA har betydligt lägre förväntan på vad de kan få i lön.

För Cerberus gäller enkla principen ”lika lön för lika arbete”. Oavsett om du är man, kvinna, ung, gammal så ska du få den ersättning som speglar din prestation. Du som medarbetare på Cerberus ska känna dig trygg i att samma villkor och möjligheter till intjäning gäller.

Vill du också vara på en arbetsplats där du har en lön som baseras på prestation snarare än ex kön,

läs mer på cerberusradgivning.se om vilka tjänster vi har lediga nu.

Källa: årliga publikationer från Universum (medföljer som bilaga till morgontidningar och finns även på Universums hemsida mm).

Mi Braugenhardt, HR-chef

Tags: , , ,

Thursday, November 1st, 2012 Arbete No Comments

Vi söker drivna och professionella personer med gott självförtroende

Universum gör årligen undersökning om de fem personlighetsdrag som arbetsgivare främst söker hos kandidater. Forbes publicerar dessa i artikeln ”Top Five Personality Traits Employers Hire Most”. Topp tre av dessa var: ”Professionalism” (eng. professionalism), ”Energi” (eng. high-energy) och ”Självförtroende” (eng. confidence). Vi på Cerberus kan bara instämma. Faktum är att utbildning och arbetslivserfarenhet är relevant, men det säger inget om hur du kommer vara i mötet med kunden. Därför väljer vi att träffa så många av våra sökande som vi kan givet att grundkraven är uppfyllda. Det är en kostsam och tidskrävande process, men den väg som vi aktivt har valt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra kunder ska få en exceptionell kundupplevelse.

Våra värderingar; Värde, Kunskap, Engagemang och Pålitlighet styr vilka kandidater vi väljer att ta vidare i rekryteringsprocessen och de ligger ju väl i linje med topp tre i personlighetsdragen som flest arbetsgivare söker.

Känner du igen dig i dessa personlighetsdrag och värderingar? Har du relevant utbildning och arbetslivserfarenhet? Vill du skapa värde för dina klienter? Kontakta HR-chef Mi Braugenhardt 08-550 565 93.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , ,

Friday, October 12th, 2012 Arbete No Comments

Cerberus har fått högsta kreditbetyg

Cerberus har fått högst kreditbetyg, AAA, för tredje året i rad av företaget AAA Soliditet AB. Det innebär att Cerberus är ett välskött aktiebolag med synnerligen sunda finanser.

Cerberus tillhör en exklusiv samling av Svenska aktiebolag. Anledningen är enbart 2,8 procent av alla svenska aktiebolag har fått kreditbetyget AAA av Soliditet under 2012.

Soliditet är en leverantör av kredit- och affärsinformation. Soliditet står bakom kreditvärderingssystemet AAA. Enligt Soliditet lämnas kreditbetyg AAA vanligtvis enbart till aktiebolag som; omsätter mer än två miljoner kronor, har varit verksamma i minst tio år samt har finansiella nyckeltal som är väsentligt bättre än genomsnittet i branschen. Mot denna bakgrund är det glädjande att Cerberus redan har fått högst kreditbetyg av Soliditet tre år i rad, trots att Cerberus enbart har funnits i sju år.

Syftet med Soliditets kreditbetyg är att ge information som kan används som beslutsstöd. Att Cerberus har fått högsta kreditbetyg innebär att Cerberus klienter, medarbetare och samarbetspartners kan vara säkra på att Cerberus har en väl fungerande affärsverksamhet och en stark ekonomisk ställning jämfört med alla andra svenska aktiebolag.

Alexander Strömstedt, VD, Cerberus AB

Tuesday, October 9th, 2012 Allmänt, ekonomi No Comments

Gasellföretag tack vare fokus på kundnytta

Alexander Strömstedt, vd för Cerberus AB

Tidningen Dagens Industri har utsett Cerberus till ett Gasellföretag 2012. Det innebär att Cerberus är ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Här berättar Cerberus VD Alexander Strömstedt om hur bolaget har lyckats att bli ett Gasellföretag och om hur bolaget skall utvecklas framöver.

Grattis till utmärkelsen Gasellföretag 2012! Hur fick du veta det?

Tack! Jag fick ett brev från Dagens Industri i slutet av september 2012. Utmärkelsen gjorde mig och mina medarbetare mycket glada och inspirerade. Jag vet att kravet för att bli ett Gasellföretag är hårda. Det gör utmärkelsen värdefull eftersom den visar att Cerberus har ett attraktivt kunderbjudande och en väl fungerande verksamhet. Jag vill passa på att tacka både medarbetare och klienter för att ni har gjort detta möjligt.

Varför är Cerberus ett av Sveriges snabbast växande företag?

Cerberus är inte bara ett av Sveriges snabbast växande företag. På drygt sju år har Cerberus utvecklats från ingenting till ett bolag som har etablerat sig som ett av Sveriges största fristående rådgivningsbolag med ett tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Jag tror att vi har lyckats med detta tack vare att:

- vi har en tydlig gemensam värdegrund som präglar hela verksamheten. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att leverera: värde, kunskap, engagemang och pålitlighet
-
vi hjälper klienter med heltäckande finansiell planering avseende pensioner, placeringar, försäkringsskydd, juridik och hantering av skatt
-
vi har ett starkt fokus på att skapa kundnytta. Vi gör exempelvis ett kritiskt urval av produkter och bygger effektiva portföljer åt klienter.
-
våra rådgivare har mycket hög kunskapsnivå och arbetar med ett fastställt servicekoncept för att säkerställa kvalitet
-
vi har byggt upp en effektiv marknadsföring, framförallt via vårt call-center

Vad är Cerberus viktigaste framgångsfaktor?

Vår inställning! Inställningen att vi kan skapa värde för klienter oavsett börsklimat. Inställningen att rådgivning skapar som mest värde i orostider. Vi hjälper klienter när de bäst behöver vår hjälp. Det är rätt inställning. Det är Cerberus inställning. Det är därför vi är där vi är idag.

Vad är din vision med Cerberus?

Min vision är att:

- utmana etablerade produktbolag för att kunna erbjuda klienter bättre förutsättningar att uppnå finansiella mål
-
etablera Cerberus som det främsta företaget inom kapitalförvaltning, skatteplanering och försäkringsskydd samt ett av de största företagen på den svenska värdepappersmarknaden
-
erbjuda en unik arbetsmiljö där prestation och fokus på kundnytta lönar sig och där det inte finns någon destruktiv jantelag som håller individer tillbaka

Vad väntar Cerberus den närmaste framtiden?

Framtiden ser väldigt ljus ut. Med tillståndet att bedriva värdepappersrörelse har Cerberus ett kunderbjudande, med inriktning på finansiell planering, som är starkare än alla etablerade finans-, bank- och försäkringsbolag på den svenska marknaden.

Som värdepappersbolag har vi stora möjlighet att hjälpa medmänniskor och påverka finansbranschens utveckling. Nu arbetar vi för att ta Cerberus från ett stort bolag i Stockholm och Malmö till bolag med nationell etablering och ännu högre kvalitet. Detta skall vi göra genom att bl.a. rekrytera fler duktiga medarbetare, utveckla produkter som skapar än mer kundnytta, bli riktigt stora och välrenommerade på företagsmarknaden samt etablera fler kontor på fler orter i Sverige.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Thursday, October 4th, 2012 Allmänt No Comments

Sommarjobb i Stockholm – en väg till relevant arbetslivserfarenhet

I en artikel i DN skrivs att allt fler företag erbjuder sommarjobb i en förhoppning att skapa intresse dels för det egna företaget, dels för att få yngre individer att lära sig om arbetsmarknaden.

Cerberus har aktivt marknadsfört att vi ser positivt på sommararbete. Dels rekryterar vi personer löpande inför sommaren och erbjuder heltidstjänst för exempelvis yngre personer som arbetat deltid under terminerna. Dels ser vi det som meriterande om sökande till heltidstjänster, efter exempelvis examen i ekonomi, har arbetat på somrarna och under terminerna. Cerberus VD Alexander Strömstedt uttryckte det såhär:

”Jag känner extra stolthet över att, i dessa tider som präglas av hög ungdomsarbetslöshet, berätta att Cerberus Call Center sysselsätter ungefär 120 ungdomar. Ungdomar som innan de påbörjar sina universitetsstudier eller parallellt med sina studier får värdefull arbetslivserfarenhet i allmänhet och mycket goda färdigheter i kommunikationsteknik i synnerhet. Att Cerberus erbjuder en god möjlighet för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är tillfredställande för mig och nyttigt för samhället i stort.” - Alexander Strömstedt, vd för Cerberus AB

Vi har gjort bedömningen att akademiska meriter är nästintill nödvändigt för de flesta tjänster på Cerberus. Att ha uppvisat att man har varit en god medarbetare och fått praktisk erfarenhet av arbetslivet är däremot ett krav. Akademiska betyg betyder ju till exempel inte att man är bra på att passa tider eller är en uppskattad kollega.

En av vägarna till att få en eftertraktad plats på vårt välrenommerade traineeprogram, är att arbeta deltid under terminerna eller heltid under sommaren för att kunna uppvisa resultat och laganda samt få gedigen förståelse för hur Cerberus skapar värde för sina klienter.

Önskar du också få in en fot i arbetslivet och få värdefull erfarenhet?
Kontakta gärna oss på 08-550 565 00 eller rekrytering@cerberusradgivning.se

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , ,

Friday, June 1st, 2012 Arbete, Trainee No Comments

Cerberus tillämpar ”Lika lön för lika arbete”

De kvinnliga cheferna tjänar sämre än männen. För att komma åt problemet krävs mer av individuell lönesättning, inte statliga åtgärdsprogram. Det skriver Annika Elias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation i en debattartikel i SvD Brännpunkt. ”Det är helt fel väg att gå – jämställdhetspotter och statliga ingrepp löser ingenting” fortsätter Elias i artikeln.

Cerberus håller vi helt med och tillämpar därför lika lön för lika arbete. Vi är transparenta med våra lönevillkor för de tjänster som innehas av flera personer. Genom kontinuerlig coachning och dialog ser vi till individens förutsättningar och kompetenser. Den som arbetar och skapar värde för kunden, får också ha exakt lika lön för lika arbete, oavsett kön, ålder eller tidigare prestationer.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , ,

Thursday, May 31st, 2012 Arbete, Trainee No Comments

Högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige

En artikel i DN gör gällande att nio av tio civilekonomer har jobb inom sex månader efter examen.* Dessutom anger artikeln att: Tre år efter examen var medianlönen för civilekonomer i spannet 30 000 – 35 000 kr per månad. Intern lönestatistik hos Cerberus visar att den största gruppen heltidsanställa på bolaget – investeringsrådgivare – har en högre genomsnittlig inkomst än 35 000 kr per månad efter två år som verksamma investeringsrådgivare. Som HR-chef gör jag bedömningen att detta möjliggörs eftersom Cerberus har valt att attrahera de talanger som är bäst lämpade för yrket som investeringsrådgivare. Dessutom har vi valt att anställa främst civilekonomer med stor drivkraft att skapa värde för klienter. Slutligen bidrar en effektiv inskolning och en strukturerad rådgivningsprocess till att våra investeringsrådgivare blir framgångsrika. Detta innebär sammantaget att engagerade rådgivare som erbjuder värdeskapande rekommendationer och god service till klienter blir belönade med en högre intjäning snabbare än genomsnittet bland civilekonomer i Sverige.

Söker du också en arbetsmiljö där du kan utvecklas snabbare än genomsnittet och ha en intjäning över medel för civilekonomer?

Söker du också en rådgivare som är villig att göra mer än genomsnittet för att du som klient ska bli nöjd?

Kontakta Cerberus via cerberusradgivning.se eller ring 08-550 565 00.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

*Undersökningen kommer från fackförbundet Civilekonomerna och baseras på svar från 1600 civilekonomer som tog examen 2008 vid 25 av 26 aktuella högskolor och universitet.

Tags: , , , , , ,

Friday, May 4th, 2012 Arbete, ekonomi, Trainee No Comments

Attrahera och behålla kompetent personal med hjälp av fristående finansiell planering

För ett par veckor sedan träffade jag och en kollega ledningen för ett företag med 25 anställda. Vi upplyste dem om värdet av att erbjuda de anställda hjälp med att upprätta en effektiv finansiell planering. Företagsledningen uppskattade vårt erbjudande och valde att anlita oss. Därefter träffade vi samtliga anställda på personliga möten. Detta upplägg var uppskattat eftersom det var tidseffektivt och ingen av de anställda hade fått en så grundlig hjälp med finansiell planering sedan tidigare.

Under konsultationerna berättade flertalet av de anställda att de var positiva till att företaget erbjöd dem hjälp att sammanställa tidigare tjänstepensioner och att upprätta individuella planer för sparande och trygghet. Majoriteten av de anställda sa även att tidigare rådgivare enbart hade hjälpt dem med att lägga upp nya tjänstepensioner.

Vi på Cerberus betraktar tjänstepensionen som en pusselbit i det stora pussel som måste läggas för att varje individ skall kunna uppnå personliga och finansiella mål. Det innebär i praktiken att vi hjälper alla anställda med att samordna alla beståndsdelar som bestämmer deras framtida levnadsstandard.

Vi vet att företag och företagsledare i allmänhet och anställda i synnerhet vanligtvis vinner på att ta hjälp av Cerberus rådgivare. Företag och företagsledare får det lättare att attrahera och behålla kompetent personal. Anställda för det lättare att uppnå sina mål. Det senare sker genom att vi erbjuder de anställda:

- Sammanställning och analys av befintliga spar- och trygghetslösningar
- Mål- och behovsanalys samt kartläggning av kunskap, riskpreferenser och placeringshorisont
- Hjälp att upprätta individanpassade spar- och trygghetslösningar
- Personliga uppföljningsmöten minst en gång per år
- Möjlighet att följa engagemangets utveckling via Internet

Är du företagare, företagsledare och/eller anställd? Kontakt oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa värde för både företaget och dig personligen.

Martin Paulette, Investeringsrådgivare och VD, Cerberus Skåne AB, 2012-04-13

Tags: , ,

Friday, April 13th, 2012 Arbete, ekonomi, Pension No Comments

Makroekonomi (2012-04-02)

Här följer en sammanfattning av det makroekonomiska läget. Sammanfattningen baseras på analyser i veckobrev från ett par av Cerberus främsta samarbetspartners.

Sammanfattning av senaste Marknadsuppföljning från Garantum Fondkommission

Veckan som gick
- Fortsatt slagiga börser
- Generellt har inte risken i marknaden, enligt våra mått, stigit i någon större omfattning
- Eurogruppen beslöt att den tillfälliga stödlånsfonden EFSF ska löpa parallellt med den permanenta ESM – vilket ger en kombinerad utlåningskapacitet på ca 700 mdr euro
- Data visade på en fortsatt robust konjunktur

Veckan som kommer
- ECB väntas inte bjuda på några överraskningar
-Tung statistikvecka, med bland annat:
- Amerikansk arbetsmarknadsdata
- PMI data för såväl industri som tjänstesektor runt om i världen

Sammanfattning av senaste Makrofokus från Erik Penser Bankaktiebolag

Veckan som gick
- Det tyska IFO-indexet steg för femte månaden i rad.
- Den svenska Konjunkturbarometern var klart starkare än väntat.
- Under helgen presenterades det officiella kinesiska inköpschefsindexet, som var klart starkare änväntat i mars.

Veckan som kommer
- Tung statistik från USA i form av ISM-index och arbetsmarknadsdata
- Räntebesked från ECB och Bank of England
- Nästa måndag (Annandag påsk) kommer det inflationssiffror från Kina

För att hela skrivelsen, vänligen klicka här.

Daniel Harlid, Analytiker på Cerberus, 2012-04-02

Tags: , , , , , , , ,

Monday, April 2nd, 2012 ekonomi, EU, Makroekonomi, USA No Comments

Möt två rådgivare med entreprenörsanda

Tidningen Campus intervjuade nyligen Linn och Jonathan - två av Cerberus investeringsrådgivare. Syftet med intervju vara att skildra; Cerberus, bolagets traineeprogram, vad som krävs för att bli antagen till traineeprogrammet samt vad som krävs för att bli framgångsrisk som investeringsrådgivare. I intervjun framkommer bland annat att Linn och Jonathans inre drivkraft och kompetens förde dem till Cerberus och har bidragit till att de har blivit framgångsrika som investeringsrådgivare. Artikeln finns att läsa på campus.se.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , ,

Tuesday, March 27th, 2012 Allmänt, Arbete, Trainee No Comments

Allt fler söker sig till Cerberus traineeprogram!

Under perioden januari-mars har antalet ansökningar till Cerberus välrenommerade och intensiva traineeprogram ökat med 20 procent jämfört med samma period under föregående år. Det är ett glädjande besked som visar att vårt arbete med employer branding ger resultat.

Genom åren har Cerberus arbetat aktivt för att sprida kunskap om yrket som fristående investeringsrådgivare. Vi har exempelvis kontinuerligt medverkat på arbetsmarknadsdagar på ledande universitet i Sverige och haft flera studentgrupper på företagsbesök.

Vår samlade erfarenhet är att studenter söker sig till oss för att få; verka i en kunskapsintensiv organisation, arbeta med kundkontakt, bygga långsiktiga kundrelationer samt hjälpa klienter att uppnå sina personliga och finansiella mål.

Jonathan, investeringsrådgivare, uttryckte sig nyligen såhär i en intervju:

”Detta är det perfekta yrket för mig. Jag får kombinera min kunskap och mitt intresse för finans med att arbeta med människor och både upprätta och kontinuerligt vårda en heltäckande finansiell planering. Det är roligt att lära känna sina klienter och följa dem under många år.”

För dig som söker en utmaning och möjlighet att påverka din egen karriär. Kontakta gärna Cerberus. Genom vår gedigna inskolning får du som har rätt personliga egenskaper och engagemang möjlighet att uppnå din fulla potential inom finansiell rådgivning.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , , , ,

Tuesday, March 20th, 2012 Arbete No Comments

Cerberus erbjuder jämställdhet och lika villkor

Nyligen publicerade SvD en artikel om en undersökning som NovaPro har genomfört inom sitt talangnätverk. Undersökningen* visar att männen i nätverket hade nästan 10 000 kr högre lön per månad än kvinnorna i nätverket. Männen tjänade i snitt 56 000 kr per månad och kvinnorna 46 600 kronor per månad.

Jenny Berger, kommunikationschef på NovaAgentum, kommenterar: “Speciellt förvånande är det, eftersom skillnaderna vad gäller ålder, position och bransch är små.”

Vi erbjuder manliga och kvinnliga investeringsrådgivare exakt samma lönevillkor. Det innebär att den slutgiltiga lönen kommer att bestämmas av arbetstagarens eget engagemang.

Vi arbetar kontinuerligt för att attrahera kompetenta medarbetare, oavsett kön. Att bolagets investeringsrådgivare erbjuds samma möjlighet till inkomst, oavsett kön, tror vi är en viktig del i arbetet att förbli en attraktiv arbetsgivare.

Vi värderar prestation lika och ger samma möjlighet till en utmanande karriär, oavsett om du är, ung eller gammal, man eller kvinna. Vi är övertygade om att denna policy bidrar till att både klienter, medarbetare och samarbetspartners får ett gott intryck av bolaget.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

* I undersökningen anges medelåldern till 32 år och medeltiden i arbetslivet är 5,8 år.

Tags: , , , ,

Thursday, March 15th, 2012 Arbete No Comments

Makroekonomi (2012-03-12)

Här följer en sammanfattning av det makroekonomiska läget. Sammanfattningen baseras på analyser i veckobrev från ett par av Cerberus främsta samarbetspartners.

Sammanfattning av senaste Marknadsuppföljning från Garantum Fondkommission

Veckan som gick:

- Ett högt deltagande i det grekiska skuldbytet öppnar upp för ett grekiskt lån på 130 mdr euro
- Grekland kommer trots detta inte att nå målet på en statsskuld på 120 % av BNP år 2020
- Greklandsoron kommer dock nu att sjunka – men är sannolikt tillbaka i april igen
- ECB utlovade inga nya lån
- ECB:s tidigare ökade utlåning har starkt bidragit till att europeiska obligationsräntor har sjunkit
- Antalet anställda i USA ökade mer än vad marknaden hade förväntat sig
- ISM:s inköpschefsindex för den amerikanska tjänstesektorn rapporterade att aktiviteten i februari hade accelererat
- Samtidigt visade data att kinesisk inflation är på väg ned – vilket kommer att öppna upp för fler åtgärder för att stimulera den kinesiska tillväxten

Veckan som kommer:

- Feds räntemöte väntas inte bjuda på någon dramatik
- Statistikmässigt blir det fokus främst på data från USA:
- Detaljhandelsförsäljningen i februari
- Regionala industribarometrar för mars
- Uppmätt industriproduktion i februari

Sammanfattning av senaste Makrofokus från Erik Penser Bankaktiebolag

- Störst potential att påverka världens finansmarknader denna vecka har Ben Bernanke och hans kollegor. Klockan 19.15 på tisdag presenterar Fed ett pressmeddelande med resultatet från det senaste penningpolitiska mötet. Som vanligt kommer analytiker världen över nagelfara de kryptiskt formulerade texterna och om något avviker mot förväntningarna kommer marknaden reagera. Nu är det ganska osannolikt att Fed lanserar några nya åtgärder denna gång, inkommande statistik antyder att konjunkturåterhämtningen har löpt på som väntat sedan det senaste mötet. Samtidigt finns det vissa tecken på att det underliggande kostnadstrycket har börjat öka.

- Vad det gäller ekonomiskstatistik kan vi se framemot försäljningssiffror för februari från USA:s detaljhandel. Siffrorna ger en fingervisning om hur den privata konsumtionen utvecklades under månaden. Vilket i sin tur är av största vikt för BNP-utvecklingen, då den privata konsumtionen motsvarar ca 70% av USA:s BNP. Enligt konsensus väntas försäljningen ha ökat med 1,1% i februari, mätt i löpande pris och jämfört med januari.

- Under veckan presenterar SCB februarisiffror för KPI och arbetsmarknad. Vi räknar med att inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, sjönk från 1,9% i januari till 1,4% i februari. I den senaste Penningpolitiska rapporten (16/2-2012) räknar Riksbanken med en inflationstakt på 2,2% i februari. Vår prognos ligger således 0,8 procentenheter under Riksbankens prognos. Om vi får rätt så är det inte omöjligt att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare vid nästa penningpolitiska möte den 17 april. Man hinner dock även få in KPI-utfallet för mars (12/4-2012) innan detta möte.

För att läsa hela skrivelsen, vänligen klicka här.

Sammanfattat av Daniel Harlid, Analytiker på Cerberus, 2012-03-12

Tags: , , , , , ,

Tuesday, March 13th, 2012 ekonomi, Makroekonomi, USA No Comments

Flytta värdepapper till en billigare och enklare försäkring

Under 90- och 00-talet var det populärt att placera kapital i utländska kapitalförsäkringar. Det berodde på att sådana försäkringar var skattemässigt gynnsamma och erbjöd depåförvaltning, det vill säga flexibilitet avseende valet av placeringar.

Sedan många år tillbaka beskattas nytecknade utländska kapitalförsäkringar på samma sätt som svenska kapitalförsäkringar. Det innebär att nytecknade utländska kapitalförsäkringar inte längre erbjuder någon skattemässig fördel gentemot svenska kapitalförsäkringar.

År 2007-08 lanserade flera svenska försäkringsbolag kapitalförsäkringar med depåförvaltning. I dagsläget finns det många olika svenska kapitalförsäkringar med depåförvaltning som till och med erbjuder större flexibilitet avseende valet av placeringar än vad de utländska försäkringarna gör.

Många utländska försäkringar, från länder som Luxemburg, Irland, Isle of Man och Guernsey, har relativt höga avgifter och är mycket krångliga att administrera.

Det är mot ovanstående bakgrund som klienter ofta önskar att flytta sparkapital från utländska kapitalförsäkringar till svenska kapitalförsäkringar. En sådan manöver har historisk krävt flera arbetsmoment:

1. Sälja värdepapper i försäkringen
2. Återköpa försäkringen
3. Flytta det frigjorda kapitalet till en ny försäkring
4. Köpa tillbaka samma värdepapper i den nya försäkringen

Detta arbete kan upplevas som både krångligt och kostsamt, varför många klienter har valt att avstå. Numera finns det ett betydligt enklare och snabbare alternativ för den som vill flytta värdepapper från en utländsk till en svensk kapitalförsäkring.

För några veckor sedan träffade jag en klient som ägde en tio år gammal kapitalförsäkring, tecknad hos ett utländskt försäkringsbolag. Jag hjälpte klienten att “återköpa” försäkringen utan att sälja de aktier som han förvarade i försäkringen. Istället för att ta ut sparkapitalet från försäkringen, tog vi ut aktierna från försäkringen. Vi lät aktierna mellanlanda en dag på klientens vanliga vp-konto. Därefter flyttade vi in aktierna i en nytecknad svensk kapitalförsäkring med depåförvaltning. Klienten betalade inte något courtage för att köpa och sälja aktier och klienten tog inte heller ingen marknadsrisk, eftersom klienten ägde aktierna hela tiden. Även detta förfarande kan låta krångligt, men för mig och mina kollegor, som hjälper klienter med liknade upplägg varje dag, går det snabbt och enkelt att utföra.

Om du har en utländsk kapitalförsäkring och är intresserad av en svensk kapitalförsäkring med lägre avgifter och enklare administration rekommenderar jag dig att kontakt oss för att få kunskap om hur vi kan hjälpa till att förbättra situationen.

Martin Paulette, Investeringsrådgivare och VD, Cerberus Skåne AB, 2012-03-06

Tags: , , ,

Wednesday, March 7th, 2012 ekonomi, Försäkringar, Förvaltning No Comments

Cerberus tillmötesgår de främsta önskemålen från toppkandidater

En undersökning från talangnätverket 4Potentials redogör för de sexton viktigaste anledningarna till att talanger stannar hos en arbetsgivare. Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med vår samlade erfarenhet av personalvård i allmänhet och aktiva arbete med så kallad employer branding i synnerhet.

På plats nummer ett anger 4Potentials ”utmaningar i arbetet” och på plats två kommer ”inspirerande företagskultur”. Vi arbetar för att tillgodose dessa två önskemål genom att framförallt erbjuda ett välrenommerat och krävande traineeprogram och genom att vara tydliga med värderingar och organisationskultur redan från första intervjun.

Cerberus traineeprogram upplevs ofta av deltagarna som utmanande, lärorikt och intensivt. Jonas Eriksson, Senior Investeringsrådgivare, skriver till exempel följande om traineeprogrammet på hemsidan:

”Under min tid som trainee fick jag uppleva finansbranschens motsvarighet till militärtjänsten. Den första delen av traineeperioden var sex månader lång och bestod av 60-70 timmars veckor i högt tempo med studier, besöksbokning, assistentarbete, case och ständiga kunskapstest. Den krävande inskolningen bidrog till att jag relativt snabbt lyckades bli en framgångsrik Investeringsrådgivare.”

Detta citat visar att traineeprogrammet inte är lämpligt för alla. För de personer som blir antagna och lyckas bli examinerade Investeringsrådgivare väntar en karriär med ständiga utmaningar.

Cerberus organisationskultur upplevs av medarbetare vanligtvis som stark och inspirerande. Faktum är att kulturen på Cerberus är så uttalad och påtaglig att den sannolikt har bidragit till att bolaget har lyckats hjälpa mer än 13 000 klienter att upprätta och vårda en heltäckande finansiell planering.

För mer information om Cerberus, vårt traineeprogram och våra värderingar – vänligen läs på www.cerberusradgivning.se. Vill du anta utmaningen som trainee, bidra till fortsatt energifyllda team och framförallt hjälpa dina medmänniskor till en bättre ekonomisk framtid? Skicka en ansökan till rekrytering@cerberusradgivning.se.

Mi Braugenhardt, HR-chef Cerberus

Tags: , , , , , , ,

Wednesday, March 7th, 2012 Arbete, Trainee No Comments

Makroekonomi (2012-02-27)

Här följer en sammanfattning av det makroekonomiska läget. Sammanfattningen baseras på analyser i veckobrev från ett par av Cerberus främsta samarbetspartners.

 Sammanfattning av senaste Makrofokus från Erik Penser Bankaktiebolag

Veckan som gick

- Det tyska IFO-indexet steg för fjärde månaden i rad, det var samtidigt femte månaden i rad som indexet överraskade på uppåtsidan.
- För andra gången på mindre än tre månader sänktes reservkraven för Kinas banker.
- Efter att ha sjunkit nio månader i rad så steg den svenska barometerindikatorn i februari.

Veckan som kommer

- Första vardagen i månaden innebär som vanligt att det kommer ett helt batteri av inköpschefsindexfrån världens alla hörn.
- ECB publicerar denna vecka resultatet från den andra treårsrepan.
- På svenska agendan finner vi ett första BNP-utfall för fjärde kvartalet 2011.

För att hela skrivelsen, vänligen klicka här.

Sammanfattning av det senaste marknadsbrevet från Carnegie

Många aktörer på den finansiella marknaden anger ECBs LTRO-stimulanser som den främsta orsaken bakom den senaste tidens börsuppgång. På onsdag lanserar ECB nya 3-åriga LTRO-lån och marknaden kommer följa utfallet noga. Omfattande stimulanser från världens alla större centralbanker göder riskviljan och är gynnsam för aktiemarknaden i det medellånga perspektivet. Kortsiktigt är risken för en rekyl dock hög.

Sammanfattat av Daniel Harlid, Analytiker på Cerberus, 2012-02-27

Tags: , , , , ,

Thursday, March 1st, 2012 ekonomi, Makroekonomi No Comments

Desto bättre förvaltningsresultat desto större anledning att trygga kapitalet

I mitt arbete som rådgivare träffar jag dagligen klienter som har sparat under lång tid i pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning. Den sparformen ger garanterad ränta på insatt kapital och möjlighet till återbäringsränta om förvaltningen utvecklas väl. Den återbäringsränta som eventuellt uppkommer är emellertid villkorad. Det innebär att försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att återta återbäringsräntan om förvaltningen utvecklas mindre väl i framtiden.

Under 80- och 90-talet gav flera av de ledande försäkringsbolagen i Sverige betydligt högre återbäringsränta än den garanterade räntan. Det har resulterat i att många av deras klienter enbart är garanterade cirka hälften av de pensionskapital som de har i sina försäkringar idag.

Jag träffade nyligen en klient som hade fått följande uppgifter från sitt försäkringsbolag: totalt kapital 1000 000 kr, varav garanterat kapital 500 000 kr och villkorad återbäring 500 000 kr. Denna klient blev minst sagt förvånad när jag upplyste honom om att hans försäkringsbolag har rätt att göra ett återtag på halva pensionskapitalet om exempelvis någon allvarlig kris skulle uppstå.

Det kan uppfattas som en paradox att: desto bättre förvaltningsresultat ett försäkringsbolag har haft historiskt, desto sämre blir andelen garanterat sparkapital jämfört med totalt sparkapital. Denna insikt är givetvis särskilt värdefull för klienter som har valt pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning för att få en säker pension.

Det är viktigt och komma ihåg att alla försäkringsbolag, oavsett namn, rykte och historiskt förvaltningsresultat kan drabbas av oförutsedda kriser. Det innebär i praktiken att klienter hos samtliga försäkringsbolag kan drabbas av kraftiga återtag och därmed radikalt sänkta pensioner.

Frågan är: hur kan klienter som har fått en hög historisk avkastning i traditionell försäkring säkerställa att de inte kommer att drabbas av återtag och sänkt pensioner i framtiden?

Svaret är att det ofta går att trygga pensionskapital med hjälp av den fria flytträtten. Exempelvis har jag hjälpt flera klienter att flytta befintligt pensionsförsäkringskapital till en nytecknad pensionsförsäkring hos ett bolag som garanterar 100 procent av pensionskapitalet. Priset för att trygga hela pensionskapitalet är ofta sämre möjlighet till fortsatt hög värdeökning. De flesta av mina klienter har prioriterat att trygga pensionskapitalet innan ålderdomen framför att bibehålla en bättre möjlighet till fortsatt hög värdeökning. Vad som är viktigast är givetvis en fråga om personliga preferenser. Därför uppmanar jag dig som är intresserad av detta vägval att träffa en rådgivare och ta reda på vad som gynnar dina intressen bäst.

Martin Paulette, Investeringsrådgivare och VD, Cerberus Skåne AB

Tags: , , , , , ,

Tuesday, February 28th, 2012 ekonomi, Försäkringar, Förvaltning, Pension No Comments

Makroekonomi (2012-02-20)

Här följer en sammanfattning av det makroekonomiska läget. Sammanfattningen baseras på analyser i veckobrev från ett par av Cerberus främsta samarbetspartners.

Sammanfattning av det senaste Makrofokus från Erik Penser Bankaktiebolag

Veckan som gick:
- Statistiken från USA fortsatte att skicka ut optimistiska konjunktursignaler.
- Inflationen i Indien föll mer än väntat.
- Riksbanken sänkte räntan till 1,50 procent.

Veckan som kommer:
- Europas kanske viktigaste konjunkturindikator, det tyska IFO-index, presenteras på torsdag.
- Greklands stödpaket kommer stötas och blötas på Eurogruppsmötet.
- På svenska agendan finner vi en Konjunkturbarometer samt arbetsmarknadsdata.

För att läsa hela skrivelsen, vänligen klicka här.

Sammanfattning av det senaste marknadsbrevet från Garantum Fondkommission

- Sannolikt kommer eurogruppsmötet att ge grönt ljus för ett andra nödlån till Grekland, vilket gjorde att marknadens riskaptit fortsatte att växa i förra veckan trots den grekiska turbulensen.
- De svenska bolagen har sammantaget redovisat lägre vinster för det fjärde kvartalet än förväntat – men försäljningen hade ökat i oförminskad takt.
- Riksbanken sänkte reporäntan till 1½ procent, vilket enligt deras prognoser blir räntebotten.

För att läsa hela marknadsbrevet, vänligen klicka här.

Sammanfattning av det senaste marknadsbrevet från Carnegie

- Den finansiella marknadens aktörer kommer under innevarande vecka att rikta sina blickar mot eurozonen, de grekiska förhandlingarna samt amerikansk makroekonomisk statistik och oljeprisets utveckling. Omfattande stimulanser från världens alla större centralbanker göder riskviljan och är gynnsam för aktiemarknaden i det medellånga perspektivet. Kortsiktigt är risken för en rekyl hög.

Sammanfattat av Daniel Harlid, Analytiker på Cerberus, 2012-02-20

Tags: , , , ,

Tuesday, February 21st, 2012 ekonomi, EU, Makroekonomi, USA No Comments
Cerberus Blogg innehåller nyheter och insikter om sparande, sparmarknaden, ekonomin och bolagets utveckling. Inlägg publiceras löpande av; VD, analytiker, investeringsrådgivare och HR-chef.

Syftet är att presentera våra strategier, värderingar och arbetsmetoder. Målet är att ge såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare insikt i Cerberus verksamhet.